در
کتابخانه
بازدید : 202087تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
بسم اللّه الرحمن الرحیم. قاتِلُوا اَلَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ اَلْآخِرِ. . . .

یكی از مباحثی كه در این موضوع وجود دارد این است كه ماهیت جهاد از نظر اسلام چیست؟ حقیقت و ماهیت جهاد چیست؟ در این جهت اختلافی میان محققین نیست كه ماهیت جهاد دفاع است؛ یعنی در این جهت كسی تردید ندارد كه جهاد و هر نوع قتالی و جنگی به عنوان تجاوز یعنی به عنوان جذب كردن مال و ثروت آن طرف و یا سایر نیروهای آن طرف به خود و به عبارت دیگر جنگ برای استخدام نیروهای اقتصادی یا انسانی یك قومی به هیچ وجه از نظر اسلام روا نیست. از نظر اسلام این گونه جنگها نوعی ظلم است. جهاد فقط به عنوان دفاع و در واقع مبارزه با یك نوع تجاوز است و می تواند مشروع باشد. البته شقّ ثالثی هم وجود دارد كه نه برای جذب و استخدام نیروها باشد و نه برای دفاع از خود یا از یك ارزش انسانی، بلكه برای بسط یك ارزش انسانی باشد كه بعداً بحث خواهد شد. بنابراین در این كبرای كلی هیچ اختلافی نیست كه جهاد و جنگ باید به عنوان دفاع باشد، اختلافی كه هست اختلاف صغروی است یعنی اختلاف در این است كه
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 241
دفاع از چه؟
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است