در
کتابخانه
بازدید : 204687تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در مسئله آزادی، شما می بینید امروز همانهایی هم كه با آزادی مبارزه می كنند، برای اینكه عمل خودشان را موجه جلوه بدهند می گویند ما از آزادی دفاع می كنیم، چون می دانند كه دفاع از آزادی مفهوم مقدسی است. اگر جنگیدن واقعاً برای دفاع از آزادی باشد بحق است، لهذا می آیند نام تجاوز خودشان را «دفاع از آزادی» می گذارند. این، اذعان به این مطلب است كه حقوق انسانیت هم قابل دفاع است، جنگ برای حقوق انسانیت مشروع و مفید است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است