در
کتابخانه
بازدید : 205119تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
قبلاً گفتیم كه دنیای مسیحیت یكی از نقاطی كه به نظر خودش آن را برای اسلام نقطه ی ضعف گرفته است مسئله جهادهای اسلامی است كه می گوید اسلام دین جنگ است نه دین صلح، و مسیحیت دین صلح است. می گوید به طور كلی جنگ بد است و صلح خوب، و یك دین كه از طرف خدا هست باید طرفدار صلح باشد كه چیز خوبی است نه طرفدار جنگ كه چیز بدی است. مسیحیتِ دیروز از زاویه اخلاق، اخلاق مخصوص مسیحی، اخلاقی كه اگر به طرف راست چهره ات زدند طرف چپ را بگیر، اخلاق ضعیف پروری وارد شد. ولی مسیحیت امروز موضع خود را عوض
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 228
كرده، چهره خود را تغییر داده است، از زاویه دیگر می بیند و از مجرای دیگر وارد می شود، از راه حقوق، از راه حق طبیعی بشر، از راه حق آزادی، از راه اینكه جنگ به طور كلی برخلاف حق آزادی است، آزادی عقیده، آزادی اراده، آزادی انتخاب مذهب، انتخاب ملیت و غیره. ما از هر دو زاویه به مطلب نظر می افكنیم، هم از زاویه اخلاقی و معیارهای اخلاقی و هم از زاویه حقوق انسانی و با معیارهای جدید انسانی. جواب این مسئله را هم جلسه پیش ذكر كردم. جواب خیلی واضح و روشنی است كه این، حرف درستی نیست.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است