در
کتابخانه
بازدید : 202048تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
می گویند اولاً چرا چنین ماده قانونی در دین اسلام وجود دارد و ثانیاً مسلمین به واسطه ی همین اجازه ی قانونی از طرف اسلام با ملتها وارد جنگ شدند و اسلام را به زور تحمیل كردند. جهادهای اسلامی همه جهاد تحمیل عقیده بود، برای این بود كه اسلام را به زور تحمیل كنند و اسلام هم به زور تحمیل شد. می گویند جهاد با یك اصل عمومی حقوق بشر به نام «آزادی عقیده» مغایرت دارد.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است