در
کتابخانه
بازدید : 752410تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
*افزایش روزافزون طلاق، یا بیماری قرن بیستم.

*دنیای امروز از طرفی بر عوامل اجتماعی طلاق می افزاید و از طرفی می خواهد با زور قانون جلو طلاق را بگیرد.

*پنج فرضیه درباره ی طلاق.

*آیا لازمه ی تقدس ازدواج این است كه راه طلاق بكلی بسته باشد؟ .

*مشكلات اجتماعی با قانون تنها حل نمی شود.

*طلاق از نظر اسلام مبغوض ترین چیزهاست.

*آیا راست است كه امام حسن «مِطلاق» بوده است؟ .

*آنجا كه ركن اساسی، عاطفه است از اجبار قانونی كاری ساخته نیست.

*خاموشی شعله ی محبت مرد، به حیات خانوادگی پایان می دهد و خاموشی شعله ی محبت زن آن را نیمه جان می سازد.

*اسلام با چسباندن زن به مرد با زور موافق نیست.

*دنیای غرب در افزودن بر فساد و انحراف، به زن و مرد سهم «مساوی» داده است.

*مرد كوهسار است و زن چشمه، فرزندان به منزله ی گلها و شكوفه ها.

*صلح و سازش میان زن و مرد از نوع «صلح مسلح» نمی تواند باشد.

*موانعی كه اسلام برای طلاق ایجاد كرده است.

*دادگاه خانوادگی از نظر قرآن.

*همان قانونی كه ماهیت ازدواج را «تصاحب» قرار داده، ماهیت طلاق را «رهایی» قرار داده است.

*حق طلاق غیر از حق فسخ است.

*طلاق به صورت یك حق طبیعی، مخصوص مرد است، اما به صورت یك حق قراردادی، زن نیز می تواند از آن بهره مند باشد.

*طلاق قضایی.

*آنجا كه طلاق مانند یك زایمان غیرطبیعی، به كمك جراح و عوامل جراحی صورت می گیرد.

*اسلام، قانونی كه بتوان آن را «سرطان» نامید ندارد.

*نمونه ای از راه حلهای اسلامی در زمینه ی بن بستهایی كه حق مالكیت به وجود می آورد.

*اصل اسلامی: «یا نگهداری به شایستگی و یا رها كردن به نیكی»
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 243
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است