در
کتابخانه
بازدید : 330016تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
پیغمبر اكرم چه شغلهایی داشته است؟ جز شبانی و بازرگانی، شغل و كار دیگری را ما از ایشان سراغ نداریم. بسیاری از پیغمبران در دوران قبل از رسالتشان شبانی می كرده اند (حالا این چه راز الهی ای دارد، ما درست نمی دانیم) همچنانكه موسی شبانی كرده است. پیغمبر اكرم هم قدر مسلّم این است كه شبانی می كرده
مجموعه آثار شهید مطهری . ج16، ص: 196
است. گوسفندانی را با خودش به صحرا می برده است، رعایت می كرده و می چرانیده و بر می گشته است. بازرگانی هم كه كرده است. با اینكه یك سفر، سفر اولی بود كه خودش به بازرگانی می رفت (فقط یك سفر در دوازده سالگی همراه عمویش رفته بود) آن سفر را با چنان مهارتی انجام داد كه موجب تعجب همگان شد.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است