در
کتابخانه
بازدید : 1640498تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
این بحث در واقع سه بحث است: تاریخ و علم، كه آیا تاریخ علم است یا علم نیست؟ تاریخ و مذهب، كه آیا مذهب (مقصود نیروهای ماوراء الطبیعه است) عاملی است در تاریخ یا نه؟ و تاریخ و اخلاق، كه مسئله ی مورخ و ارزشهای اخلاقی و نیز قضاوت است كه آیا مورخ حق قضاوت اخلاقی دارد یا ندارد. این سه بحث از همدیگر جداست. ابتدا می پردازیم به بحث تاریخ و علم.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است