در
کتابخانه
بازدید : 445354تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
غزنویان نخستین افراد ایرانی هستند كه دین مقدس اسلام را از طریق سند به هندوستان بردند. در زمان غزنویها ناحیه ی پنجاب در تصرف آنها بود و لاهور كه یكی از شهرهای بزرگ این ناحیه می باشد، مركز حكومت غزنویان قرار گرفت. در زمان این پادشاهان جماعتی از دانشمندان ایرانی به هند رفتند كه از جمله ی آنها بیرونی دانشمند و حكیم معروف خراسانی است. اگرچه حملات غزنویان بیشتر جنبه ی قتل و غارت داشت و به حقیقت و تبلیغ اسلام چندان اهمیت نمی دادند، لیكن برای شكستن سدهای سیاسی و نظامی در شبه قاره بسیار مؤثر بودند و راه را برای آیندگان باز كردند.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است