در
تقویم بنیاد
4 مورد
بازدید : 3484      تاریخ درج : 1391/2/14

اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری در پانصد و نود و سومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شدند.‏
منبع خبر:
rc.majlis.ir‎

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 593 مورخ 23/8/85 در اجرای بندهای 11 و 12 ماده

7 اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری انتخاب اعضای حقیقی هیأت

امناء این بنیاد را به شرح ذیل تصویب كرد:

«براساس بند 11 آقایان علی مطهری و حسین یزدی و براساس بند 12 آقایان غلامعلی حداد

عادل و حسن رحیم‌ پورازغدی برای عضویت در هیأت امنای بنیاد علمی و فرهنگی استاد

شهید مرتضی مطهری انتخاب شدند.»

جزئیات قانون

تاریخ تصویب : 1385/08/23

مرجع تصویب : مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است