در
مشارکت کنید
برای ارسال مقاله کلیک کنید
نوشته : روحانی، سید سعید
نوشته : علیزاده، بیوك
نوشته : ربانی گلپایگانی، علی
نوشته : حسینی خراسانی، سید احمد
نوشته : حسینی خراسانی، سید احمد

منابع مقاله: فصلنامه معرفت شماره 77 ، سلمان حبیبی ؛اشاره
هر آن چه نویسند و گویند و بخواهند مقام آن شهید مطهر و منزلت اندیشه ها و آثارش را بنمایانند، نکته ای از هزاران نیز نخواهد شد و هم چنان قدر آن عزیز سفر کرده که هزاران قافله دل، همره اوست ناشناس و ناآشنا باقی خواهد ماند و هرچه از زبان و قلم عاشقان مطهری تراود، فقط ادای دینی است به ساحت سپید آن شهید سرخ سیما . آنچه در پی می خوانید نشانی شمه ای از واگویه های نشر، در خصوص زندگی، آثار، اندیشه ها و شخصیت این فرید دهر و علامه عصر است و ان شاء الله مقبول پژوهندگان و رهروان راه روشن مطهری افتد .
 
بخش اول: کتب


1 . آفتاب احیاگران «سیری تحلیلی در اندیشه های استاد شهید مطهری » ، محمدجواد رودگر، قم، انتشارات تجلی، 1380، 192 صفحه، رقعی .
 
2 . آزادی اجتماعی (تفکر، عقیده، قلم، بیان) در نگاه شهید مطهری، مرضیه مکاری امیری، تهران، انتشارات امیری، 1381، 156 صفحه، رقعی .
 
3 . آزادی از نگاه استاد مطهری، حسین یزدی، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1379، 268 صفحه، رقعی .
 
4 . آشنایی با قرآن; خلاصه آثار شهید مرتضی مطهری «دفتر پنجم » ، تهران، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1379، 390 صفحه، رقعی .
 
5 . آیینه و آفتاب; سرگذشت زندگی شهید مطهری، ناصر نادری، تهران، کتاب های قاصدک، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، 1378، 89 صفحه، رقعی .
 
6 . آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی، شریف لک زایی، قم، بوستان کتاب، 1382، 160 صفحه، رقعی .
 
7 . آسیب شناسی دینی از منظر استاد شهید آیة الله مطهری، سید مهدی جهرمی و محمد باقری، تهران، نشر هماهنگ، چاپ دوم، 1378، 467 صفحه، وزیری .
 
8 . آسیب شناسی دینی از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری، علی اصغر خندان، تهران، مرکز آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی، 1380، 677 صفحه، وزیری .
 
9 . احیای تفکر دینی; یادنامه استاد مطهری و استاد سید غلام سعیدی، محمدحسین حمیدی و محمدعلی تابعی، مؤلف، 1379، 254 صفحه .
 
10 . از آینه تا جمال با درنگی بر آراء علامه طباطبائی و استاد شهید مطهری، محمدجواد رودگر، قم، انتشارات وثوق، 1382، 218 صفحه، رقعی .
 
11 . استاد شهید مرتضی مطهری به روایت اسناد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1379، 388 صفحه، وزیری .
 
12 . استاد مطهری در گذر اندیشه ها، علی باقی نصرآبادی، کاشان، انتشارات سامری، 1374، 206 صفحه، وزیری .
 
13 . استاد مطهری و روشنفکران، اکبر رحمتی، تهران، صدرا، چاپ هشتم، 1380، 152 صفحه، وزیری .
 
14 . استاد مطهری و دغدغه اسلام اصیل، حمیدنگارش و علی باقی نصرآبادی، تهران، لوح محفوظ، 1379، 240 صفحه، رقعی .
 
15 . اصول فقه در آثار شهید مرتضی مطهری، سید جواد رضوی، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی انصاری، 1378، 144 صفحه، رقعی .
 
16 . التقاط و تحجر از دیدگاه شهید مطهری، محسن آژینی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1369، 163 صفحه، رقعی .
 
17 . امام حسین علیه السلام از دیدگاه شهید مطهری، علی باقی نصرآبادی، تهران، انتشارات سپهر اندیشه، 1381، 176 صفحه، رقعی .
 
18 . امام حسین علیه السلام از زبان استاد شهید مرتضی مطهری، عباس عزیزی، قم، انتشارات صلاة، 1381، 415 صفحه، رقعی .
 
19 . امام حسین علیه السلام و واقعه کربلا در آثار علامه شهید مطهری (جزوه)، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی (پژوهشگاه)، دفتر تبلیغات اسلامی، بی تا، 48 صفحه، وزیری .
 
20 . انسان بر آستان دین: خلاصه آثار استاد شهید مطهری، «دفتر سوم » ، تهران، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1380، 306 صفحه، رقعی .
 
21 . اندیشه مطهر (سیری در افکار استاد شهید مطهری)، سیدمحمد حسینی و محمدجواد رودگر، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1379، 202 صفحه، رقعی .
 
22 . اندیشه مطهر; مروری بر شخصیت و افکار استاد شهیدمرتضی مطهری، علی باقی نصرآبادی، قم، انتشارات منبع، 1380، 200 صفحه، رقعی .
 
23 . انفکاک تعقل از تدین; بررسی علل و زمینه های خارجی گری و ممیزات خوارج از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری، محمدحسن بحرینی و حسین محمد نوازی، تبریز، هیات مکتب الشهدای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه های تبریز و علوم پزشکی، 1378، 142 صفحه، رقعی .
 
24 . انقلاب اسلامی از دیدگاه شهید مطهری، علی تاجدینی، تهران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1374، 175 صفحه، رقعی .
 
25 . اهتراز روح مباحثی در زمینه زیبایی شناسی و هنر; گرد آمده از آثار استاد شهید مطهری، علی تاجدینی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی حوزه هنری، 1369، 483صفحه، وزیری .
 
26 . بازفهمی اندیشه های استاد مطهری (مجموعه مقالات)، تهران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، پژوهشکده فرهنگ و معارف، دفتر نشر معارف، 1381، 279 صفحه، رقعی .
 
27 . بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت (از دیدگاه مطهری، شریعتی، سید قطب)، علیرضا مرامی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، 200 صفحه، وزیری .
 
28 . بزرگداشت شهادت استاد متفکر مرتضی مطهری، انجمن اسلامی نیروی هوایی (تهیه کننده)، بی جا، انجمن اسلامی نیروی هوایی، 1359، 54 صفحه، وزیری .
 
29 . بر فراز اندیشه; روایتی از جلوه استادی شهید مطهری در دانشگاه، علی تاجدینی، قم، دفتر نشر معارف، 1382، 336 صفحه، رقعی .
 
30 . بهار روح استاد مطهری و نسل جوان، محمد صالحی اندیمشکی، قم، نبوغ، 1381، 200 صفحه، رقعی .
 
31 . پاره ای از خورشید; گفته ها و ناگفته ها از زندگی استاد شهید مرتضی مطهری، امیررضا ستوده و حمیدرضا ناصری، تهران، مؤسسه نشروتحقیقات ذکر، 1378، 567 صفحه، وزیری .
 
32 . پرتوی از خورشید پر فروغ امام علی علیه السلام در آثار استاد شهید آیة الله مطهری، سید محمدتقی حسینی منش، قم، انتشارات سبط اکبر، 1379، 399 صفحه، وزیری .
 
33 . پیش درآمدی بر جامعه شناسی دین از منظر استاد مطهری، رضا دژاکام، تهران، نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف، 1380، 120 صفحه، رقعی .
 
34 . تاریخ اسلام در آثار شهید مطهری، جلد 1و2، سید سعید روحانی، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف، چاپ دوم، 1381، 373 + 336 صفحه، وزیری .
 
35 . تاوان عشق; سوگنامه معلم شهید استاد مرتضی مطهری، جواد محقق، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ دوم، 1378، 216 صفحه، رقعی .
 
36 . تئودیسه و عدل الهی; مقایسه ای بین آراء لایب نیتس و شهید مطهری، مهین رضایی، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1380، 230 صفحه، رقعی .
 
37 . تبلیغ و مبلغ در آثار شهید مطهری، عبدالرحیم موگهی، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، 1381، 368 صفحه، وزیری .
 
38 . تفسیری بر اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه سید محمدحسین طباطبائی با پاورقی شهید مطهری، محمدباقر شریعتی سبزواری، قم، بوستان کتاب، 1381، 312صفحه، وزیری .
 
39 . تمثیلات و تشبیهات در آثار استاد شهید مطهری، علیرضا رجالی تهرانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1375، 456 صفحه، رقعی .
 
40 . تن پاره امام; سری مجموعه شعرهای مذهبی; جلد نهم «ویژه نامه شهید مطهری » ، جواد محقق، بی جا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1360، 24 صفحه، رقعی .
 
41 . جلوه های معلمی استاد مطهری، وزارت آموزش و پرورش; سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ سوم، 1369، 316 صفحه، وزیری .
 
42 . حاصل عمر; سیری در اندیشه های فلسفی و کلامی استاد مطهری «جلد اول » فلسفه، عبدالله نصری، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1382، 494 صفحه، رقعی .
 
43 . حکایت ها و هدایت ها در آثار استاد شهید آیة الله مرتضی مطهری، محمدجواد صاحبی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ سیزدهم، 1379، 428صفحه، رقعی .
 
44 . حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری، محمدحسن قدردان قراملکی، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379، 216 صفحه، رقعی .
 
45 . حوزه و روحانیت از دیدگاه شهید آیت الله مطهری، داود شهرویی، انتشارات پارسایان، 1379، 136 صفحه، رقعی .
 
46 . خاطرات من از استاد شهید مطهری، علی دوانی، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1375، 122 صفحه، رقعی .
 
47 . خدا زیباست; نگاهی نو به کتاب «مساله حجاب » نوشته متفکر شهید مرتضی مطهری، ناصر نادی و ... ، تهران، انتشارات موج ادب، چاپ دوم، 1381، 40 صفحه، رقعی .
 
48 . خلاصه مطالب مهم یک کتاب (نظرات اقتصادی شهید مطهری)، رضا استادی، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، مجمع بررسی های اقتصادی اسلامی، 1367، 26 صفحه .
 
49 . خلاصه مقالات دومین گردهمایی بازشناسی اندیشه های شهید مطهری (مطهری و نگرش جامع گرایانه)، مشهد، ستاد دومین گردهمایی ... ، 1376، 39 صفحه .
 
50 . خلاصه مقالات همایش رویکردهای شهید مطهری به دین و جامعه «ویژه نامه » ، ستاد بزرگداشت رویکردهای شهید مطهری به دین و جامعه، تهران، 1378، 21 صفحه .
 
51 . داستان امام راستان; نود داستان درباره امام علی علیه السلام به روایت شهید مرتضی مطهری، حسین علیزاده و سید مجتبی ضمیری، تهران، دفتر نشر معارف، 1379، 253 صفحه، رقعی .
 
52 . داستان های استاد (جلد 1 - 3)، علیرضا مرتضوی کرونی، تهران، کانون فرهنگ و هنر اسلامی، چاپ پنجم، 1364، رقعی .
 
53 . داستان های معنوی در آثار شهید مطهری، لطیف راشدی، قم، انتشارات تحول آفرین، 1381، 456 صفحه، وزیری .
 
54 . درآمدی بر شخصیت، اندیشه و کتاب شناسی استاد شهید مرتضی مطهری، قم، معاونت تربیتی مرکز جهانی علوم اسلامی، اتحادیه انجمن های فرهنگی طلاب، بی تا، 187 صفحه، رقعی .
 
55 . درآمدی بر اندیشه سیاسی استاد مطهری، علی تاجدینی، تهران، هماهنگ، 1381، 214 صفحه، رقعی .
 
56 . درس و زندگی (درس های آموزنده برای همه) ; زندگی نامه و خاطراتی شیرین و آموزنده از زندگی چهار علامه فرزانه (علامه سید محمدحسین طباطبائی، علامه محمدتقی جعفری، علامه مرتضی مطهری، علامه حسن زاده آملی)، سید رضا حسینی، قم، انتشارات تپش، 1380، 134 صفحه، رقعی .
 
57 . در سنگر عفاف; حضرت فاطمه زهرا و زینب کبرا علیها السلام در آثار استاد شهید مرتضی مطهری، حسین احمدی، بی جا، بی نا، 1378، 89 صفحه، رقعی .
 
58 . دفاع از فلسفه; ادای احترام به دو استاد معاصر علامه طباطبائی و شهید مطهری به مناسبت دفاع از فلسفه، رضا داوری اردکانی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366، 124 صفحه، وزیری .
 
59 . دیدگاه های شهید مطهری در باب مدیریت تعلیم و تربیت، حبیب پناهی، تهران، انتشارات سمیه، 1380، 36 صفحه، رحلی .
 
60 . دین و اخلاق (با درنگی بر اندیشه های استاد مطهری)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهشکده فلسفه و حکمت (تهیه و تدوین)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1382، 292 صفحه، رقعی (در حال چاپ)
 
61 . دین و دوران; خلاصه آثار شهید مطهری «دفترششم » ، تهران، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1381، 314 صفحه، رقعی .
 
62 . رمز موفقیت استاد مطهری، حمید نگارش و علی باقی نصرآبادی، قم، نشر خرم، چاپ سوم، 1379، 228 صفحه، رقعی .
 
63 . روحانیت از دیدگاه علامه شهید مرتضی مطهری، فرهاد ربیعی و اکبر ایروانی و ... ، اصفهان، کمیته فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان، بی تا، 110 صفحه، وزیری .
 
64 . روشی در تدریس عقاید; مقدمه ای بر شناخت مکتب با استفاده از مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی استاد شهید مطهری، علی محمد اسدی، بی جا، بی نا، 1363، 64 صفحه، رقعی .
 
65 . زندگی و مبارزات استاد شهید مرتضی مطهری، بی جا، انتشارات محمد، بی نا، 64 صفحه، جیبی .
 
66 . سرگذشت مطهر; زندگی نامه استاد شهید مرتضی مطهری، محمدعلی دهقانی، (دانا)، تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1379، 108 صفحه، وزیری .
 
67 . سرگذشت های ویژه از زندگی استاد شهید مرتضی مطهری (جلد 1 - 3)، جمعی از فضلا و یاران، تهران، ذکر، چاپ ششم، 1370، 190+ 172+ 173 صفحه، رقعی .
 
68 . سلسله بحث های اندیشه شناسی استاد مطهری، محمدجواد رودگر، تنکابن، کانون پرورشی شهید صالحی تنکابن، (70 - 1367) ; چالوس، دفتر نشر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس (جزوات) .
 
69 . سیاست از دیدگاه علامه شهید مرتضی مطهری، محمدرضا خباز، تهران، انتشارات زعیم، 1382، 128 صفحه، وزیری .
 
70 . سیری در آثار استاد شهید مطهری، ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت، بی جا، 1359، 236صفحه، رقعی .
 
71 . سیری در اندیشه های استاد مطهری، جمال سجادی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، 78 صفحه، پالتویی .
 
72 . سیری در اندیشه های اجتماعی آیت الله مطهری، علی باقی نصرآبادی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1380، 344 صفحه، وزیری .
 
73 . سیری در زندگانی استاد مطهری با مقاله ای از آیة الله هاشمی رفسنجانی، تهران، صدرا، چاپ هفتم، 1380، 283 صفحه، رقعی .
 
74 . سیمای استاد در آیینه نگاه یاران، سید حمید جاوید موسوی، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1375، 260 صفحه، رقعی .
 
75 . سیمای کودک، نوجوان و جوان در آثار استاد شهید مطهری، علیرضا رجالی تهرانی، تهران، انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، 1377، 147 صفحه، رقعی .
 
76 . سه گفتار پیرامون استاد شهید مطهری، محمد واعظزاده خراسانی، تهران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، 1374، 186 صفحه، رقعی .
 
77 . شناخت انقلاب اسلامی از دیدگاه استاد شهید مطهری، تهران، عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم، 1366، 232 صفحه، رقعی .
 
78 . شهره عشق; گذری بر زندگانی استاد علامه مرتضی مطهری، معاونت فرهنگی نهاد (تهیه و تنظیم)، بوشهر، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (دانشکده علوم پزشکی بوشهر)، 1377، 28 صفحه .
 
79 . شهید مطهر، محمدعلی شهاب، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نذیر، 1381، 112 صفحه، رقعی .
 
80 . شهید مطهری افشاگر توطئه تاویل «ظاهر» دیانت به «باطن » الحاد و مادیت; به ضمیمه نقدی از استاد شهید مطهری بر «اسلام شناسی » دکتر شریعتی، علی ابوالحسنی (منذر)، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1362، 435 صفحه، وزیری .
 
81 . شهید مطهری مصلحی بیدار، سینا واحد، تهران، بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی واحد فوق برنامه، 1362، 30 صفحه، وزیری .
 
82 . شیخ شهید; مجموعه ای مصور از زندگانی استاد شهید مطهری همراه با نامه تاریخی استاد مطهری به امام خمینی، تهران، صدرا، چاپ پنجم، 1381، 64 صفحه، رحلی .
 
83 . شهید اندیشه، اسماعیل پرور، قم، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، 1378، 54 صفحه (جزوه) .
 
84 . شهید مطهری مرزبان بیدار، محمد خردمند، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، 1375، 215 صفحه، رقعی .
 
85 . صد سخن از استاد شهید آیة الله مرتضی مطهری، تهران، حزب جمهوری اسلامی (نشریه ش 62)، 1361، 146 صفحه، جیبی .
 
86 . صد گفتار; خلاصه آثار شهید مرتضی مطهری «دفتر اول » ، تهران، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ پنجم، 1382، 285 صفحه، رقعی .
 
87 . صراط اندیشه; دو سیر پیشنهادی در آثار علامه شهید مرتضی مطهری، مهدی نیلی پور، مشهد، نشر نخست، چاپ دوم، 1373، 80 صفحه، رقعی .
 
88 . طهارت روح «عبادت و نماز» در آثار شهید مطهری، حسین واعظی نژاد، تهران، ستاد اقامه نماز، چاپ چهارم، 1374، 384 صفحه، وزیری .
 
89 . عالم جاودان; یاران امام به روایت اسناد ساواک، استاد شهید مرتضی مطهری (کتاب سی و یکم)، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1382، 720 صفحه، وزیری .
 
90 . عشق در کلام شهید مطهری، محمد صالحی اندیمشکی، قم، انتشارات نبوغ، 1381، 223 صفحه، رقعی .
 
91 . علی علیه السلام از زبان استاد شهید مرتضی مطهری، عباس عزیزی، قم، سلسله، چ پنجم، 1379، 253 صفحه، وزیری .
 
92 . علی علیه السلام در آثار شهید مطهری، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، معاونت فرهنگی نهاد، 1379، 137 صفحه، وزیری .
 
93 . علوم قرآن در آثار شهید مطهری، مسعود صادقی، تهران، علما، 1382، 216 صفحه .
 
94 . فرهنگ استاد; شرح واژگان گزیده آثار مکتوب استاد شهید مطهری، مهدی خلیلیان، تهران، انتشارات دنیای هنر، 1378، 591 صفحه، وزیری .
 
95 . فرهنگ مطهر; مفاهیم اصطلاحات و تعابیر علوم انسانی - دینی از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری، محمدعلی زکریایی، تهران، انتشارات آذیون، چاپ سوم، 1378، 890 صفحه، وزیری .
 
96 . فکر و اندیشه از دیدگاه شهید آیة الله مطهری، داود شهرویی، قم، انتشارات ناصر، 1378، 236 صفحه، رقعی .
 
97 . قیام عاشورا از دیدگاه استاد شهید مطهری، علی تاجدینی، تهران، عروج نور، 1381، 216 صفحه، رقعی .
 
98 . گلستان اندیشه، بیژن کرجالیان چایچی، مشهد، انتشارات واسع، 1380، 230 صفحه، رقعی .
 
99 . گنج حکمت; گلگشتی در بوستان آثار استاد، حمید نگارش و علی باقی نصرآبادی، قم، نشر خرم و امام عصر (عج)، 1378، 133 صفحه، رقعی .
 
100 . مردم سالاری دینی از دیدگاه شهید مطهری; «سلسله نشست های کانون گفتمان دینی 2» ، عباسعلی عمید زنجانی، قم، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه، 1380، 23 صفحه، وزیری (جزوه)
 
101 . مصلح بیدار (مجموعه مصاحبه ها، مقالات، سخنرانی ها و ... درباره زندگانی و شخصیت شهید آیة الله مطهری (جلد 1 و2)، محمدحسین واثقی، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1380، 531 + 716 صفحه، وزیری .
 
102 . مطهری، مطهر اندیشه ها (جلد 1 و 2)، محمدحسین واثقی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1364، 424 + 500 صفحه، وزیری .
 
103 . مطهری شهید سنگر اسلام فقاهت، تهران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 1361، 31 صفحه، جیبی .
 
104 . مطهری احیاگری راستین در عصر جدید، کتابنامه توصیفی «سلسله احیاگران 1» ، عظیم فضلی پور، اهواز، انتشارات خالدین، 1380، 688 صفحه، وزیری .
 
105 . مطهری پایه گذار نهضت نوین در بازشناسی اسلام اصیل، تهران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 1360، 128 صفحه، رقعی .
 
106 . مطهری نیاز امروز، کانون اندیشه جوان، قم، خانه جوان قم، 1381، 44 صفحه، رقعی .
 
107 . مطهری و نگرش جامع گرایانه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد، 1376، 218 صفحه .
 
108 . معارف اسلامی در آثار شهید مطهری، علی شیروانی، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، چاپ چهارم، 1377، 480 صفحه، وزیری .
 
109 . معراج مطهر; ویژه نامه شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، سید حسین اسحاقی، قم، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، 1378، 87 صفحه (جزوه) .
 
110 . معرفت دینی; تحلیلی از نظرگاه های استاد مطهری، علی دژاکام، تهران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،
 
1377، 185 صفحه، رقعی .
 
111 . معرفی اجمالی آثار استاد مطهری، تهران، صدرا، 1382، 81 صفحه، رقعی .
 
112 . مقام زن; خلاصه آثار استاد شهید مرتضی مطهری «دفتر چهارم » ، تهران، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1380، 176 صفحه، رقعی .
 
113 . مقتل مطهر; روضه های شهید مطهری، جعفر صالحان، تهران، انتشارات سلطان، چاپ دوم، 1379، 347 صفحه، وزیری .
 
114 . میعاد با استاد مطهری شهید راه تطهیر سیمای فرهنگ اسلامی از زنگار غرب زدگی و شرق مآبی (جلد 1)، علی منذر، قم، انتشارات کوثر، بی تا، 54 صفحه، رقعی .
 
115 . نامه تاریخی استاد مطهری به امام خمینی، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1380، 48 صفحه، رقعی .
 
116 . نسبت معرفت دینی در اندیشه استاد مطهری، علی دژاکام، تهران، قادر، 1378، 191 صفحه، رقعی .
 
117 . نفاق و منافق از دیدگاه آیة الله شهید مطهری، زهرا آشتیان و فرشته سلامی، تهران، صدرا، 1382، 81 صفحه، رقعی .
 
118 . نقد آراء برخی از اندیشمندان معاصر; تعلیمات حضرت علی علیه السلام و نظر شهید مطهری، علی شریعتمداری، تهران، فراشناختی اندیشه، 1380، 148 صفحه، وزیری .
 
119 . نقدی بر کتاب «شهید مطهری افشاگر توطئه » ، حسن یوسفی اشکوری، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1364، 258 صفحه، وزیری .
 
120 . نگرشی کوتاه بر شخصیت و اندیشه های استاد شهید مطهری، کانون مطالعات دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشکده محمود آباد، مازندران، بی تا، 39 صفحه، وزیری .
 
121 . نهاد خانواده در آثار استاد شهید مطهری، علیرضا مرتضایی، تهران، فرهنگ سرای اندیشه، 1378، 119 صفحه، پالتویی .
 
122 . هشدارهای استاد شهید مطهری، سیدرضا حسینی، قم، انتشارات تپش، چاپ دوم، 1381، 56 صفحه، رقعی .
 
123 . یادنامه اولین کنگره بررسی و شناخت ابعاد فرهنگی، علمی استاد شهید مطهری، اهواز، جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید چمران)، 1364، 254 صفحه، وزیری .
 
124 . یادنامه شهید آیة الله مطهری; مجموعه سخنرانی ها، معاونت امور فرهنگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تهران، انتشارات صحیفه، 1369، 79 صفحه، رقعی .
 
بخش دوم: پایان نامه ها
1 . آزادی از دیدگاه استاد مرتضی مطهری، صدیقه قدس، پایان نامه مجتمع علمی آموزشی علوم اسلامی خواهران جامعة الزهرا علیها السلام، قم، 1379، 79 صفحه .
 
2 . آزادی و واکنش دو اندیشه گر احیاء تفکر مذهبی در ایران معاصر (دکتر علی شریعتی و استاد شهید مرتضی مطهری)، امیر روشن، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی، 1375، 297 صفحه .
 
3 . امام حسین علیه السلام و واقعه کربلا در آثار علامه شهید مطهری، طاهره ماهروزاده، پایان نامه مجتمع علمی آموزشی علوم اسلامی جامعة الزهرا علیها السلام، قم، 1378، 78 صفحه .
 
4 . اندیشه سیاسی شهید مطهری، حسن قربان نیا، پایان نامه کارشناسی ارشد مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی قدس سره، قم .
 
5 . اندیشه های سیاسی و اجتماعی شهید مطهری، محمود سازگاری اردکانی، پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1373، 260 صفحه .
 
6 . بررسی اندیشه های اجتماعی متفکر شهید استاد مرتضی مطهری، علی باقی نصرآبادی، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1373، 483 صفحه .
 
7 . بررسی عقل و وحی از دیدگاه شهید مطهری در اصول، حسین عظیمی دخت شورکی، پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1377، 135 صفحه .
 
8 . بررسی فلسفه ایده آلیسم (برکلی، باتلر) و رئالیسم در فلسفه اسلامی (علامه طباطبائی، استاد مطهری) و رابطه این دو مکتب با مسائل تربیتی، هاشم ندایی، رساله دکترای علوم تربیتی - گرایش فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم، 1373، 360 صفحه .
 
9 . بررسی موضوعی آثار استاد شهید مرتضی مطهری (بخش اول) تعلیم و تربیت در اسلام (طرح پژوهشی)، فاطمه محمدحسینی و فرشته جعفری (پژوهشگران)، تهران، صدا و سیمای ج . ا . ا . مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای (مجری طرح)، 1375 .
 
10 . بررسی نظرات استاد شهید مطهری در تفسیر و علوم قرآن، فروغ فتاحی زاده، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم، 1378 .
 
11 . تغییرات اجتماعی در دیدگاه دو تن از متفکران مسلمان در صد ساله اخیر مرحوم شهید استاد مطهری و علامه طباطبائی، نصرالله سمیعی ظفرقندی، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی و تعاون، دانشگاه تهران، 1370، 191 صفحه .
 
12 . جامعه شناسی دین و سیاست (بررسی آراء شهید مرتضی مطهری و مرحوم مهندس مهدی بازرگان)، محمدرضا برات نژاد، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1376، 164 صفحه .
 
13 . حدیث و حدیث شناسی در آثار شهید مطهری، ماهرخ کوشکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات ومعارف اسلامی، رشته علوم قرآن وحدیث، 1381، 136صفحه .
 
14 . سبک رهبری رهبران اسلامی (حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام) در آثار شهید علامه مطهری، محمود رضایی زاده، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1376، 82 صفحه .
 
15 . شخصیت فلسفی شهید مطهری و ابتکارات او در فلسفه، عباس حاج زین العابدینی، پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و تبلیغ، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، تهران، 1373، 145 صفحه .
 
16 . مباحث علوم قرآنی در آثار شهید مطهری، مسعود صادقی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی، 1379 .
 
17 . مبانی تحول اداری از دیدگاه شهید مطهری، میترا اکاوه (پژوهشگر)، تهران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (مجری)، 1370 .
 
18 . مبانی روان شناسی اجتماعی در آثار استاد مطهری (1 . نهاد خانواده 2 . عنصر امر به معروف و نهی از منکر 3 . انسان در جهان بینی اسلامی)، علیرضا مرتضایی، عباس احمد واعظی (پژوهشگران)، تهران، معاونت پژوهشگاه علوم پزشکی ایران، دفتر مطالعات اسلامی (مجری)، 1367 .
 
19 . معاد از دیدگاه استاد شهید مطهری، ایمان موسوی پور، پایان نامه مجتمع علمی و آموزشی خواهران جامعة الزهراء، قم، 1378، 80 صفحه .
 
20 . معاد از دیدگاه شهید مطهری، مرضیه ذبیحی هدک، پایان نامه مجتمع علمی و آموزشی خواهران جامعة الزهراء، قم، 1378، 80 صفحه .
 
21 . مفهوم تاریخ در آثار استاد شهید مرتضی مطهری، محمد رحیم پور نوعلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1372، 85 صفحه .
 
22 . مفهوم عدالت اجتماعی نزد استاد مطهری و دکتر شریعتی، حمید صنعت جو، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه قم، 1374، 98 صفحه .
 
23 . مقایسه «استعداد» از نظر شفلر و «فطرت » از نظر شهید مطهری و بررسی پیامدهای تربیتی آن دو، سید محمدصادق موسوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1376، 144 صفحه .
 
24 . مقایشه اندیشه های سیاسی - اجتماعی علامه اقبال و شهید مطهری، ریاض احمد دار، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته فلسفه و کلام مدرسه عالی امام خمینی، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم، 1382 .
 
25 . نقش شهید مطهری در هدایت جوانان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، طاهره شاه رحمانی، پایان نامه مجتمع علمی و آموزشی جامعة الزهرا علیها السلام، قم، 1379، 74 صفحه .

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است