در
کتابخانه
بازدید : 32163تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
ممكن است شما بگویید الحمدللّه ما كه معذب نیستیم، پس ما در هیچ روز نحسی قرار نگرفته ایم؛ اتفاقاً ما الآن باید بفهمیم تمام روزهای ما نحس است؛ روز اول فروردین ما هم نحس است؛ چون ما به نص قرآن مجید مردم معذبی هستیم، مردمی هستیم كه خودمان به جان یكدیگر افتاده ایم. ما تمام ملل مسلمان، امروز در ایّام نحسات بسر می بریم. آن عذاب الهی كه می بینید، مظهر اعلایش اسرائیل است، چرا؟ اعمال خودمان. ما كه قرنها جز در راه جدایی و دشمنی و تحریك اعصاب علیه یكدیگر قدم برنداشته ایم طبیعی است كه دشمن مسلط شود. ما اگر بخواهیم از این نحس خارج شویم چه باید بكنیم؟ آیا برویم بیرون شهر، سبزه ها را گره بزنیم تا از
مجموعه آثار شهید مطهری . ج25، ص: 407
نحسی خارج شویم؟ ! با سمنو پختن از نحسی خارج می شویم؟ ! با سبزه را در روز سیزده از خانه بیرون ریختن از نحسی خارج می شویم؟ ! بیچاره! چرا خانه ات را در این روز رها می كنی و می روی به الدنگی؟ ! از خودت بیرون بیا، از این رفتار زشت خودت بیرون بیا، از این عادات زشتت بیرون بیا، از این افكار زشت خودت خارج شو، از این ملكات كثیف و پلیدی كه گرفتارش هستی خارج شو. آیا تو با آن كارها از نحوست بیرون می آیی؟ ! 13 چه گناهی دارد؟ خانه و زندگیت چه گناهی دارد؟ از سمنو چه كاری ساخته است؟ ! از سبزه گره زدن چه كاری ساخته است؟ ! به خدا ننگ این مردم است كه روز سیزده را به عنوان سیزده بدر [بیرون ] می روند؟ من نمی فهمم آنهایی كه اسم تنویر افكار و پرورش افكار روی كار خودشان می گذارند چرا یك كلمه نمی گویند. بعضی برعكس، ترویج و تشویق می كنند! روز ولادت خاتم الانبیاء كه باید روز تعطیل باشد و مردم بیایند از تعلیمات آن بزرگوار استفاده كنند ما روز تعطیلی نداریم، روز ولادت شاه مردان علیّ بن ابی طالب برای ما تعطیل رسمی نیست، روز ولادت حسین بن علی برای ما تعطیل رسمی نیست ولی روزی كه سمبل خرافه و حماقت ماست روز تعطیلی است. بدانید این مسائل مال اسلام نیست، ابداً، نه 13 صَفَر نه غیر صفر. من حتی به تمام مدارك و اخبارش مراجعه كردم.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است