در
کتابخانه
بازدید : 325359تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
آیه دیگر قرآن می گوید: لا اِكْراهَ فِی الدّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ [1] دین و ایمان اجباری نیست، راهْ واضح است، من از شما فقط تفكر و دقت می خواهم. اساسا ایمانی كه اسلام می خواهد قابل اجبار كردن نیست، امكان اجبار ندارد. مگر می شود كسی را آن طوری كه اسلام از او ایمان می خواهد مجبور كرد؟ اگر ممكن باشد كه بچه ای را به فلك ببندند، اینقدر چوب به او بزنند تا یك مسئله را حل كند، چنین چیزی نیز ممكن است. زیر چوب كسی نمی تواند مسئله حل كند. او را باید آزاد گذاشت، فكرش را باید آزاد گذاشت تا مسئله را حل كند. عقیده اسلامی یك چنین چیزی است.

[1] . بقره / 256.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است