در
کتابخانه
بازدید : 559421تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
اكنون ببینیم در مسأله ی طلاق چه باید كرد. اگر مردی سر ناسازگاری دارد، حقوق و وظایفی را كه اسلام برعهده ی او گذاشته است كه بعضی مالی است (نفقات) و بعضی اخلاقی است (حسن معاشرت) و بعضی مربوط به امر جنسی است (حق همخوابگی و آمیزش) انجام نمی دهد، خواه هیچ یك از این حقوق و وظایف را ادا نكند یا بعضی از آنها را، در عین حال حاضر هم نیست زن را طلاق دهد؛ در اینجا چه باید كرد؟ آیا اصل لازم و مورد اهمیتی از نظر اسلام وجود دارد كه اسلام به حاكم یا قاضی شرعی اجازه ی مداخله بدهد (همان طوری كه در مورد اموال چنین اجازه ای می دهد) یا چنین اصلی وجود ندارد؟
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است