در
کتابخانه
بازدید : 559439تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
اختصاص به انسان ندارد؛ در همه ی جاندارها آنجا كه قانون دوجنسی حكمفرماست، با اینكه دو جنس به یكدیگر نیازمندند، جنس نر نیازمندتر آفریده شده یعنی احساسات او نیازمندانه تر است و همین جهت به نوبه ی خود سبب شده كه جنس نر گامهایی در طریق جلب رضایت جنس ماده بردارد و هم سبب شده كه روابط دو جنس تعدیل شود و جنس نر از زور و قدرت خود سوء استفاده نكند، حالت فروتنی و خضوع به خود بگیرد.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است