در
کتابخانه
بازدید : 559429تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مرد بنده ی شهوت خویشتن است و زن در بند محبت مرد است. مرد زنی را دوست می دارد كه او را پسندیده و انتخاب كرده باشد و زن مردی را دوست می دارد كه ارزش او را درك كرده باشد و دوستی خود را قبلاً اعلام كرده باشد. مرد می خواهد شخص زن را تصاحب كند و در اختیار بگیرد و زن می خواهد دل مرد را مسخر كند و از راه دل او بر او مسلط شود. مرد می خواهد از بالای سر زن بر او مسلط شود و زن می خواهد از درون قلب مرد بر مرد نفوذ كند. مرد می خواهد زن را بگیرد، زن می خواهد او را بگیرند. زن از مرد شجاعت و دلیری می خواهد و مرد از زن زیبایی و دلبری. زن حمایت مرد را گرانبهاترین چیزها برای خود می شمارد. زن بیش از مرد قادر است بر شهوت خود مسلط شود. شهوت مرد ابتدایی و تهاجمی است و شهوت زن انفعالی و تحریكی.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است