در
کتابخانه
بازدید : 559418تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
علاوه بر آنچه گفته شد یك سلسله «پیچ و لولا» های دیگر نیز در ساختمان دین مقدس اسلام به كار رفته است كه به این دین خاصیت ابدیت و خاتمیت بخشیده است.

مرحوم آیة اللّه نائینی و حضرت علامه ی طباطبایی در این جهت بیشتر بر روی اختیاراتی كه اسلام به حكومت صالحه ی اسلامی تفویض كرده است تكیه كرده اند.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است