در
کتابخانه
بازدید : 559446تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
افزایش طلاق منحصر به آمریكا نیست، بیماری عمومی قرن است. در هرجا كه آداب و رسوم جدید غربی بیشتر نفوذ كرده است، آمار طلاق هم افزایش یافته است.

مثلاً اگر ایران خودمان را در نظر بگیریم، طلاق در شهرها بیش از ولایات است و در تهران كه آداب و عادات غربی رواج بیشتری دارد بیش از شهرهای دیگر است.

در روزنامه ی اطلاعات شماره ی 11512 آمار مختصری از ازدواجها و طلاقهای ایران ذكر كرده بود، نوشته بود:

«بیش از یك چهارم طلاقهای ثبت شده ی سراسر كشور مربوط به تهران است؛ یعنی 27 درصد طلاقهای ثبت شده را تهران تشكیل می دهد، با اینكه نسبت جمعیت تهران به جمعیت سراسر كشور 10 درصد می باشد. به طور كلی درصد طلاق در شهر تهران بیش از درصد ازدواج است. وقایع ازدواج تهران 15 درصد كل ازدواج كشور است. »
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است