در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
comparative analysis of anthropolojys views of ostad motahhari and carl rojers
عنوان عربي:
نويسنده:
ناظمی،ستاره
استاد راهنما:
بهشتی،سعید
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
اسماعیلی،معصومه
رشته گرايش:
مشاوره مدرسه
استاد ناظر:
دانشگاه:
علامه طباطبایی
تاريخ دفاع:
1388
واحد:
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
منبع:
چکيده:


: یافته های تحقیق شامل ویژگی های انسان سالم و کامل و بیمار و غیرکامل از دیدگاه استاد مطهری و کارل راجرز؛همچنین وجوه اشتراک و اختلاف انسان سالم و کامل و بیمار و غیر کامل از دیدگاه استاد مطهری و کال راجرز است.

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است