در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
میرزایی، زینب
استاد راهنما:
خانم شیرین سید نیا
مقطع:
کارشناسی
استاد مشاور:
رشته گرايش:
استاد ناظر:
دانشگاه:
حوزه علمیه کوثریه
تاريخ دفاع:
1385
واحد:
منبع:
چکيده:


با توجه به امر به معروف و نهی از منکر و آثار مفید و ارزنده ی آن می توان درک کرد که ترک این واجب عظیم الهی چه وضعیت درد ناک و اسفباری را در جامعه به وجود خواهد آورد و به خاطر ارزش این موضوع است که به بیان شیوه های امر به معروف و نهی ازمنکر به بهترین روشها و تأ ثیر گذارترین آنها پرداخته ایم. منبع : kosarieh.ir

کلمات کليدي:
امر، نهی، معروف، منکر، نقش امر به معروف و نهی از منکر، جایگاه امر به معروف و نهی از منکر
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است