در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
محمدعلی خسروشاهی
استاد راهنما:
عین الله خادمی
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
محمود سرمدی
رشته گرايش:
تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
استاد ناظر:
دانشگاه:
دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی
تاريخ دفاع:
1381
واحد:
تهران
منبع:
چکيده:


هدف پژوهش بررسی و مقایسه فلسفه تربیتی حضرت امام و استاد مطهری به دلیل نیاز جامعه اسلامی به خصوص دستگاههای تربتی کشور و تعیین موارد مشابه و متفاوت دیدگاههای آنان درباره مباحث اساسی فلسفه تربیت ( معرفت شناسی٬ هستی شناسی٬ خداشناسی٬ انسان شناسی ) و اصول٬ اهداف و روشهای تربیت می باشد. روش پژوهش شامل فیش برداری از اسناد و مدارک و استخراج مطالب مورد نظر درباره هردوفیلسوف ( امام و استاد ) در زمینه مباحث اساسی فلسفه تربیت و اصول٬ اهداف و روشهای تربیت و سپس مقایسه و نتیجه گیری از آن می باشد. نتیجه کلی : بین دیدگاههای تربیتی امام و استاد در مورد مباحث اساسی فلسفه تربیت و اصول٬ اهداف و روشهای تربیت شباهت وجود دارد و موارد تفاوت دیدگاههای آنها فقطه در عناوین و تعداد اصول٬ اهداف و روشهای تربیت می باشد و دیدگاههای آنان متناسب برای نظام تربیتی جامعه ما بوده و مبتنی بر یافته های علمی می باشد که بر گرفته از قرآن٬ سنت و سیره ائمه اطهار می باشد.‬

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است