در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
ناصر جان خالق اف
استاد راهنما:
آقای دکتر محمد فتحعلی خانی
مقطع:
کارشناسی
استاد مشاور:
حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی عباسی
رشته گرايش:
فلسفه مضاف
استاد ناظر:
دانشگاه:
مدرسه عالی امام خمینی(ره)
تاريخ دفاع:
1387
واحد:
منبع:
سایت مجمع عالی حکمت اسلامی
چکيده:


از آنجا که اخلاق ارتباط مستقیم با نحوه وجود انسان دارد و به ساحت انسانی انسان مربوط می شود، پس نمی توان زمانی را بدون مسائل اخلاقی در نظر گرفت. اما ارائه کردن مکاتب خاص اخلاقی و تحلیل عقلی مسائل اخلاقی را به طور چشم گیر در سقراط و شاگردانش می توان مشاهده کرد. رویکرد جدید علمی و توجه بی اندازه به علوم تجربی و آثار خیره کننده آن بشریت را از توجه کافی به معنویت به غفلت انداخته است. استاد مطهری از اندیشمندان آگاه به مقتضیات زمان بوده در تبیین اسلام ناب و رد شبهات بالاخص در مسائل اخلاقی گامی مؤثر در جهت رشد افکار جامعه اسلامی برداشته است. موضوع این رساله که مکتب اخلاقی استاد مطهری می باشد، ناظر به یک نظام فکری منسجم و هماهنگ اعم از نظری و عملی نسبت به بحث اخلاق است. این رساله به عنوان «مکتب اخلاقی استاد شهید مطهری» در یک کلیات و تعاریف و شش فصل تنظیم شده به بررسی اندیشه ها و تحلیل های استاد مطهری در موضوع اخلاق می پردازد تا روشن شود که آیا اندیشه های استاد دارای تمام عناصر تشکیل دهنده یک مکتب اخلاقی است یا خیر؟ در کلیات به تبیین موضوع، ضرورت و پیشینه تحقیق و غیره پرداخته شده و نیز در کلید واژه ها، تعاریف واژه های کلیدی بیان شده است. فصل اول به حقیقت جهان بینی و ایدئولوژی و رابطه آن دو پرداخته و بیان شده است که از نظر استاد مطهری بهترین جهان بینی، جهان بینی دینی است و جامع ترین و کامل ترین مکتب اخلاقی نیز مکتب اخلاقی دینی برخاسته از جهان بینی دینی است. فصل دوم در مورد انسان شناسی است و بیان شده که انسان موجودی است قابل تکامل تا بی نهایت انسان به خاطر برخورداری از نعمت عقل دارای وجوید است مختار که با اراده و خواست خود باید این مسیر تکامل را طی کند. بنابراین همچنان که قابل صعود و تعالی است قابل سقوط و انحطاط نیز هست. فصل سوم در بیان هدف وکمال انسان است که در متکب اخلاقی اسلام قرب باری تعالی که وجود بی نهایت است، هدف اصلی و کمال انسانی محسوب شده است. در فصل چهارم، مسائل فرااخلاقی بررسی شده است و بیان شده است که از نظر استاد مطهری، مفاهیم اخلاقی مفاهیم اعتباری هستند که به منظور دست یافتن به مقاصد عملی اعتبار می شود. از آنجا که خواستگاه آنها از امور یکسان و ثابت اند گزاره های اخلاقی نیز در عین اعتباری بودن مطلق و جاودانه هستند. فصل پنجم در مسائل اخلاقی هنجاری بحث می کند و بیان یم کند که از نظر استاد مطهری معیار خوبی و بدی افعال اختیاری انسان، سازگاری و عدم سازگاری این افعال با من علوی انسان است. فصل ششم نیز در مورد ویژگی های مکتب اخلاقی اسلام بحث می شود. و در آخر این رساله به این نتیجه رسیده که دیدگاه های استاد مطهری در موضوعات و مسائل اخلاقی دارای انسجام و هماهنگی هستند و در آن عناصر تشکیل دهنده یک مکتب مثل جهان بینی و ایدئولوژی که در آن شناخت انسان و کمال او بررسی شده باشد، بحث های فرااخلاقی و اخلاق هنجاری صورت پذیرفته باشد؛ اصول کلی اخلاق بازگو شده باشد وجود دارد که می توان گفت استاد مطهری دارای یک مکتب اخلاقی است.

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است