در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
ساجدی، طوبی
استاد راهنما:
مقطع:
کارشناسی
استاد مشاور:
رشته گرايش:
استاد ناظر:
دانشگاه:
تاريخ دفاع:
1385
واحد:
منبع:
چکيده:


عقل و ایمان دو ودیعه الهی برای پربار ساختن حیات انسان هاست که بیان رابطه آن دو با یکدیگر پراهمیت است‎۰ سورن کرکه گور متفکر دانمارکی در بیان این رابطه ایمان را نه تنها عقل گریز بلکه عقل ستیز می داند، به عقیده او ایمان جهش و خطر کردن است که فقط با انتخاب فرد مومن عملی می شود و نه تنها استدلال های عقلی نمی تواند آن را تایید کند، بلکه چنین استدلال عینی و شواهد کافی ارزش ایمان را می کاهد، زیرا آن را از یک پارادوکس و یک تصمیم بزرگ غیر قابل درک به یک امر عادی بدل می سازد‎۰ بنابراین او به نوعی ایمان عارفانه و عاشقانه نظر دارد که به نظر می رسد ناخودآگاه و بر خلاف نظریه اش از استدلال عقلانی بی بهره نیست‎۰ به عقیده استاد شهید مرتضی مطهری متفکر برجسته اسلامی، عقل و ایمان جدایی ناپذیرند و نه تنها زندگی معنوی انسان بدون هر یک از آنها کامل نیست بلکه هر یک از آن دو نیز بدون دیگری به نهایت کمال خود نخواهد رسید‎۰ زیرا ایمان بدون عقل را زنجیر دانسته اند که می تواند از انسان موجودی بی اراده و خطرناک و آلت دست شیادان بسازد، و عقل بدون ایمان را ناممکن و ابزار هوای نفس دانسته اند‎۰ منبع: kamyarsedaghat.blogfa.com

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است