در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
A Study About Gender Diference Views Of Islam And Feminism
عنوان عربي:
نويسنده:
شاهواروقی،مریم
استاد راهنما:
علم الهدی،جمیله
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
آشتیانی،ملیحه
رشته گرايش:
علوم انسانی
استاد ناظر:
دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
تاريخ دفاع:
1387
واحد:
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
منبع:
چکيده:


در حال حاضر اطلاعات بیشتری موجود نیست منبع : database.irandoc.ac.ir

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است