در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
سوزنچی، حسین
استاد راهنما:
مقطع:
کارشناسی
استاد مشاور:
رشته گرايش:
استاد ناظر:
دانشگاه:
تاريخ دفاع:
واحد:
منبع:
چکيده:


هدف از این رساله، سامان دادن سخنان پراکنده استاد مطهری به صورت یک نظریه منسجم برای تبیین امکان دیندار زیستن در جهان معاصر است.مباحث پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول با عنوان کلیات، مشتمل بر چهار فصل است. در فصل اول، تاریخ مواجهه ایرانیان با تجدد بررسی شده است. در فصل دوم، عوامل موثر بر موضعگیری متفکر در مساله سنت و تجدد بحث شده است. فصل سوم به روش های ممکن برای بررسی مساله سنت و تجدد و همچنین سیری که هر متفکر در پاسخگویی به این مساله اتخاذ می کند اختصاص دارد. فصل چهارم محورهای پژوهشی مختلفی که ذیل مدخل سنت و تجدد قابل بررسی است مورد مداقه قرار گرفته است. بخش دوم پایان نامه ذیل چهار فصل به بررسی مساله سنت و تجدد نزد استاد مطهری پرداخته است . تاریخچه زندگانی و تحولات فکری استاد مطهری در فصل پنجم، نگاه استاد مطهری به راه حل های پیشینیان در فصل ششم، مبانی مهم در مواجهه استاد مطهری با سنت و تجدد در فصل هفتم و بالاخره راه حل استاد مطهری برای معضل سنت و تجدد در فصل هشتم آمده است. براساس نتایج حاصل از تحقیق، استاد مطهری مساله سنت و تجدد را بیشتر تحت عنوان "امکان دیندار زیستن در جهان معاصر" می دید. وی با توجه به مبانی فلسفی خود (رئالیسم) نیازی به تئوری پردازی در حوزه مباحث نظری احساس نمی کرد. اما در حوزه عملی، پس از کنار نهادن پاره های تحریف شده دین و انحرافات زمانه نوین، برای جمع بین اسلام اصیل و مقتضیات زمانه راه حل خود را در دو مرحله مکمل هم مطرح کرده است. در مرحله اول، با طرح نظریه فطرت، در حوزه انسان شناسی، درصدد اثبات امری ثابت در وجود انسان است تانیاز همیشگی وی به دین را مدلل سازد. و در مرحله دوم، پس از قبول وقوع تغییراتی در احتیاجات واقعی انسان، با استفاده از مباحث مطرح دراصول فقه، به بیان مکانیسم درونی اسلام برای انطباق یافتن با این مقتضیات زمانه می پردازد. نظریه وی، اگرچه کاملا" بی اشکال نیست، اما برای حل این معضل، به نحوی که نه به خلوص دین لطمه ای وارد شود، و نه به توانایی دین در برخورد با معضلات زمانه، راهی را برای محققان و اندیشمندان بعدی باز کرده است منبع: kamyarsedaghat.blogfa.com

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است