در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
آیا کسانی که در یک سرزمینی غیر مسلمان به دنیا می آیند و تا آخر عمر چیزی به گوش آنها نمی رسد و غیر مسلمان از دنیا می روند مورد عذاب خداوند واقع می شوند؟
پاسخ:

استاد شهید مرتضی مطهری(ره)  می گوید: «اگر کسی دارای صفت تسلیم باشد و به عللی حقیقت اسلام بر او مکتوم مانده باشد و او در این باره بی تقصیر باشد، هرگز خداوند او را معذب نمی  سازد و او اهل نجات از دوزخ است». [1]

نتیجه:

اگر شخصی مسلمان نباشد به این معنی که دین آخرین پیامبر را نداشته باشد، اما روح تسلیم و قلب سلیم داشته باشد و در پذیرش حق، هیچ عناد و لجبازی نداشته باشد و تنها به این دلیل مسلمان نیست که حقیقت اسلام به او نرسیده و اگر اسلام (آخرین دین خداوند) را می  شناخت بی درنگ آنرا قبول می  کرد، چنین شخصی مورد عذاب خداوند قرار نمی  گیرد.

برای حسن ختام و در تأیید سخنان قبل قسمتی از دعای کمیل را در اینجا بیان می  کنیم: «پس به حتم یقین دارم که اگر حکم به عذاب منکرانت و فرمان به باقی نگاه داشتن دشمنانت ]در آتش[ نداده بودی، حتماً دوزخ را یکسره سرد و بی زیان می  کردی و هیچ کس در آنجا منزل و مقام نمی  داشت، لیکن - ای اسماء سراسر همه پاک - تو خود سوگند خورده ای که جهنم را از کافران جن و انس پُر سازی و دشمنان را همواره در آن نگه داری».[1] - مطهری  ، مرتضی، عدل الهی، چاپ دهم، چاپخانه کیهان، ص 138 و 319


پاسخ مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، ،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است