در
آرشیو خبر
721 مورد
بازدید : 3175      تاریخ درج : 1390/2/14
مشارکت کنید
برای ارسال خبر کلیک کنید


منبع خبر:

رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به کتاب «مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی» شهید مطهری اظهار کرد: ایشان در این کتاب اجزای جهان بینی اسلامی را به شکل بسیار مناسبی به هم پیوند داده است.

 

رضا محمدزاده، رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)، عنوان کرد: در کتاب مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی شهید مطهری، مباحث مربوط به توحید و مراتب مختلف توحید با یک شکل و شمایلی آمده است که برای بسیاری از اقشار تحصیل کرده جامعه می تواند ارزشمند، گویا و پیام آور باشد. همچنین مباحث مربوط به ایمان و مقوم بودن ایمان نسبت به حقیقت انسان به خوبی در این کتاب تبیین شده است.

 

وی افزود: همچنین مباحث انسان شناسی در این کتاب خیلی خوب تبیین شده است و این تصویرشدن این مباحث هم با یک رویکرد تطبیقی صورت گرفته است. مهم ترین تئوری هایی که در زمان حیات ایشان در باب حقیقت انسان وجود داشته، ایشان به شکلی در مباحث خود مطرح کرده است و با دیدگاه هایی که به لحاظ فلسفی و به لحاظ دینی در باب انسان شناسی مطرح است، مقایسه کرده است.

 

محمدزاده گفت: هر خواننده منصفی وقتی این مباحث را مطالعه می کند، به خوبی می تواند قضاوت بسیار سنجیده ای انجام دهد. مباحث آثار توحید در زندگی بشری را ایشان در همان کتاب مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی بسیار خوب مطرح کرده است و به نظرم اگر کسی بتواند با این مباحث شهیدمطهری به خوبی ارتباط برقرار کند، بهره فراوانی خواهد برد.

 

وی با اشاره به یکی از سجایای اخلاقی و علمی شهید مطهری عنوان کرد: از سجایا و ویژگی های شهید مطهری این است که هم شخصیت قلمی و هم شخصیت شفاهی ایشان بسیار اثرگذار است. می توان گفت که عبارات شهید مطهری به نوعی سحر می کند البته این تعبیر شاید تعبیر خیلی خوبی نباشد، ولی روح معنا را منتقل می کند البته سحر هم به این معنا که وجود انسان را تسخیر می کند و تأثیر شگرفی دارد.

 

رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: این تأثیر هم در مباحث عرفانی و اعتقادی است و بر این باوریم که این تأثیر تنها ناشی از یافته های علمی ایشان نبود، بلکه روح معنوی و ایمان ایشان بود که در شنونده و خواننده خیلی اثر می گذاشت.

 

وی ادامه داد: مباحثی که در حوزه جامعه و تاریخ مطرح است و بنیادهای علوم انسانی را امروز به خصوص در علوم اجتماعی به تاریخ ارتباط می دهند، شهید مطهری با فطانت و زیرکی مباحث را به گونه ای مطرح کرده که امروز در حوزه علوم اجتماعی و مباحث تاریخ تمدن، هر کسی که مطالعاتی داشته باشد، همان بحث جامعه و تاریخ ایشان را اگر مطالعه کند، به دقت می تواند زوایای دقیق افکار مرحوم شهیدمطهری در ایجاد انسجام بین نظرات علمی و ایمانی را درک کند.

 

محمدزاده با اشاره به مباحث وحی و نبوت در اندیشه شهید مطهری عنوان کرد: ایشان همچنین مباحث مربوط به وحی و نبوت که از مهم ترین مباحث انسان شناختی و جامعه شناختی است که فلاسفه ما از قدیم مطرح می کرده اند، ایشان آن مباحث را نیز به خوبی در آنجا تدارک کرده است. همچنین بحث هایی که به حیات اخروی و فرجام شناسی مربوط می شود، ایشان به خوبی بیان کرده است.

 

وی با اشاره به نکته ای درباره کتاب جهان بینی اسلامی گفت: نکته ای که در این کتاب اتفاق افتاده این است که تمام این عناصری را که عرض کردم، ایشان به شکل بسیار مناسبی به هم پیوند داده است. پیوند همه این مباحث و تدارک این ها مطلبی است که ما از آن به عنوان مبدأ عالم هستی و منتهای عالم هستی یاد می کنیم و یک شکل کاملی از این مباحث را ایشان در این کتاب تصویر کرده است.

 

این محقق و پژوهشگر عنوان کرد: هر مسلمانی و هر معتقدی و هر انسان فرهیخته ای وقتی این مباحث را مطالعه می کند، آنقدر ذهنش نسبت به عالم هستی و مراتب و درجات آن، پیوستگی و انسجام پیدا می کند که این انسجام و پیوستگی می تواند منشأ آرامش روحی، عملکرد صحیح در زندگی فردی و اجتماعی و بسیار از کمبودهای دیگر باشد.

 

رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: انتظار داریم که اقشار فرهیخته و اساتید و بزرگان علمی کشور، این خصوصیت را در آحاد جامعه جوان کشور ایجاد کنند و به نظرم شهید مطهری در همین کتاب با وجود این که حجم کتاب خیلی حجم زیادی نیست، ولی ایشان توانسته چنین رسالت بزرگی را به انجام برساند.


کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است