در
آرشیو خبر
721 مورد
بازدید : 3685      تاریخ درج : 1389/8/3
مشارکت کنید
برای ارسال خبر کلیک کنید


منبع خبر:

حجت الاسلام محمد جواد رودگر رئیس پژوهشکده دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی توجه به آثار شهید مطهری را برای جامعه امروز یک ضرورت خواند و اظهار داشت: رهبر انقلاب به عنوان شخصیت بزرگی که با استاد شهید مطهری در عرصه های مختلف معرفتی و معنوی مانوس بوده اند و همچنین به  عنوان متفکر بزرگی که در قله یک جامعه اسلامی نشسته اند، ذهن ها را به سوی اندیشه های شهید مطهری متوجه می کنند.

 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی به درک عمیق رهبر معظم انقلاب از آرا و افکار شهید مطهری اشاره کرد و ادامه داد: این درک عمیق از انس رهبر انقلاب با مرحوم مطهری در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ناشی می شود و ایشان در 30 ساله انقلاب  اسلامی در شرایط مختلف همواره اهمیت توجه به شهید مطهری را ابراز کرده  و دیگران را نیز به این عرصه دعوت کرده اند.

 

این استاد حوزه و دانشگاه به تعابیری مانند «مطهری مشعل میدان اندیشه است»، «اندیشه های مطهری فکر صاعد انقلاب است»، «آثار شهید مطهری مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران است»، «ایشان نادره زمان بود»، «پهلوان مبارزه با التقاط»، «متفکری ژرف اندیش»، «متفکری دین شناس، مومن، با اخلاص و پرکار»، «معرف پایه های تفکر اسلامی»، «افکار مطهری افکار ناب، بلند و برجسته است»، «متفکر حقیقی و انسان قوی الفکر»، «صاحب اندیشه ناب اسلامی» و «مصداق بارز مجاهد فی سبیل الله» که در بیانات رهبر انقلاب در مورد شهید مطهری آمده اشاره کرد و گفت: هر یک از این توصیف ها به وجهی از وجوه کارکردی این شهید بزرگوار اشاره دارد.

 

رئیس پژوهشکده دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با درکی عمیق از شهید مطهری و همچنین در نظر گرفتن ویژگی های زمان و نیاز جامعه به ویژه جوانان، فرهیختگان و حوزویان  توصیه ها و پیشنهادهایی را در مورد ضرورت توجه به آثار و افکار شهید مطهری مطرح کرده اند و ایشان مانند یک پژوهشگر، راهکارهایی دقیقی را برای استفاده از آثار شهید مطهری مطرح کرده اند.

 

وی در بیان این محورها گفت: اول اینکه ایشان به حوزه های علمیه، طلاب، روحانیون و اهل منبر توصیه  کرده ا ند لازم است یک دوره آثار استاد مطهری را مطالعه کنند؛ یعنی اگر قرار است یک طلبه به عمق اندیشه اسلامی دست پیدا کند، مطالعه روشمند و اصولی آثار شهید مطهری برای او یک ضرورت است.

 

 رودگر در بیان محور دوم بیانات رهبری در مورد شهید  مطهری گفت: ایشان تاکید دارند که آثار شهید مطهری باید مورد مطالعه و کار موضوعی قرار گیرد و برای این مسئله موضوعاتی مانند انسان، قضا و قدر، توحید، حقوق زن، عرفان و... را مطرح کردند که این مسئله اشراف رهبری به آثار شهید مطهری را نشان می دهد و در ضمن بر این نکته تاکید می کند که کار موضوعی بر آثار شهید مطهری برای جامعه اسلامی ما یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

 

وی تلخیص و تخلیص آثار شهید مطهری را به عنوان محور بعدی مطالبات رهبری در این زمینه مطرح و خاطرنشان کرد: ایشان تاکید دارند که باید چکیده آثار و افکار شهید مطهری استخراج شده و به جامعه عرضه شود، یعنی اگر گروهی در جامعه به دلایلی امکان مراجعه به تمام آثار ایشان را ندارند، مطهری پژوهان باید مغز این آثار را به آنان عرضه کنند تا جامعه با حقایق و جوهره آثار آشنا شود.

 

این استاد حوزه علمیه گفت: رهبر معظم انقلاب همچنین قرار گرفتن آثار شهید مطهری به عنوان یک ماده درسی در حوزه های علمیه را پیشنهاد کرده ا ند که این مسئله از یک سو جایگاه شهید مطهری و از سوی دیگر نیاز حوزه به این اندیشه های پویا و کارآمد را نشان می دهد.

 

وی با تاکید بر پیشنهاد رهبری مبنی بر قرارگرفتن آثار شهید مطهری به عنوان یک ماده درسی در حوزه های علمیه گفت: این مطالبه مسئولیت مدیران حوزه علمیه، طلاب و روحانیون را نسبت به آثار شهید مطهری نشان می دهد و از کنار این مسائل نباید به سادگی گذشت و باید دانست یک طلبه برای آشنایی با اسلام ناب نیازمند آثار شهید مطهری است.

 

 رودگر ادامه داد: یک روحانی و طلبه برای درک درست اسلام، اسلامی که مناسب با اقتضای زمان باشد، اسلامی که بتواند در دنیای امروز عرض اندام کرده و نیازهای جدید جهانی را پاسخگو باشد، به آثار استاد شهید مطهری به عنوان اندیشمندی اسلامی و زمان آگاه نیازمند است.

 

وی به بیان رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «نباید در مطهری توقف کرد» اشاره و تصریح کرد: جمله «در مطهری نباید توقف کرد» به معنای عبور از مطهری نیست، چرا که توقف نکردن غیر از عبور کردن است. این یعنی اینکه ما باید با استفاده از محتویات اندیشه های شهید مطهری قله های جدیدتر را فتح کرده و با استفاده از این سرمایه های فکری در عرصه های مورد نیاز حضور پیدا کنیم، چرا که ما به مطهری نه تنها امروز که برای همیشه نیاز داریم.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اگر یک دانشجو،  طلبه و یا هر کسی با اندیشه های شهید  مطهری آشنا و مانوس باشد یا گرفتار کژ اندیشی  و انحراف نمی شود و یا اگر شد فورا نقطه آسیب را متوجه شده و درصدد درمان برمی آید.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است