در
بازدید : 262053      تاریخ درج : 1389/7/21
Skip Navigation Links.
 

1- قبل از انقلاب

 

الف- مقدمه

نخستین جرقـّه هاى سیاسى و مبارزاتى و دشمنى با طاغوت را مجاهد بزرگ و شهید راه اسلام شهید «سید مجتبى نوّاب صفوى»  در ذهن او زد ، هنگامیكه نوّاب صفوى با عدّه اى از فدائیان اسلام در سال 31 به مشهد رفته در مدرسه سلیمان خان، سخنرانى پر هیجان و بیدار كننده اى در موضوع احیاى اسلام و حاكمیت احكام الهى، و فریب و نیرنگ شاه و انگلیسى و دروغگویى آنان به ملـّت ایران، ایراد كردند. خامنه اى جوان كه آن روز از طـّلاب جوان مدرسه سلیمان خان بودند، به شدّت تحت تأثیر سخنان آتشین نوّاب واقع شدند. ایشان مى گویند: «همان وقت جرقه هاى انگیزش انقلاب اسلامى به وسیله نوّاب صفوى در من به وجود آمده و هیچ شكى ندارم كه اولین آتش را مرحوم نوّاب در دل ما روشن كرد»[1]

   ب- همراه با نهضت امام خمینی

او كه از سال 1341 كه در قم حضور داشت با آغاز حركت انقلابى و اعتراض آمیز امام خمینى علیه سیاستهاى ضد اسلامى و آمریكا پسند محمد رضا شاه پهلوى { تصویر } ، وارد میدان مبارزات سیاسى شد و شانزده سال تمام با وجود فراز و نشیب هاى فراوان و شكنجه ها و تعبیدها و زندان ها این راه را تا پیروزی انقلاب ادامه داد.

   ج- بازداشت ها :

1-    اولین بازداشت

نخستین بار در محرّم سال 1383 از سوى امام (قدس سره) مأموریت یافت كه پیام امام را به آیت الله میلانى و علماى خراسان در خصوص چگونگى برنامه هاى تبلیغاتى روحانیون در ماه محرّم و افشاگرى علیه سیاست هاى آمریكایى شاه و اوضاع ایران و حوادث قم، برسانند.[2] او این مأموریت را انجام داد و خود نیز براى تبلیغ، عازم شهر بیرجند[3] شد و با عمل به پیام امام خمینى، به تبلیغ و افشاگرى علیه رژیم پهلوى و آمریكا پرداخت. سرانجام در 9 محرّم «12 خرداد 1342» دستگیر و یك شب بازداشت و فرداى آن به شرط اینكه منبر نروند و تحت نظر باشند آزاد شد. با پیش آمدن حادثه خونین 15خرداد، او را از بیرجند به مشهد آورده، تحویل بازداشتگاه نظامى دادند و ده روز در آنجا با سخت ترین شرایط زندانى گشت.[4]

2-    دومین بازداشت

در بهمن 1342 - رمضان 1383- با عدّه اى از دوستان خود براساس برنامه حساب شده به مقصد كرمان حركت نمود. پس از دو ـ سه روز توقف در كرمان[5]  و سخنرانى و منبر و دیدار با علما و طلـّاب آن شهر، عازم زاهدان گشت. سخنرانى ها و افشاگرى هاى پرشور او بویژه درایـّام ششم بهمن ـ سالگرد انتخابات و رفراندوم قلـّابى شاه ـ مورد استقبال مردم قرار گرفت. در روزپانزدهم رمضان كه مصادف با میلاد امام حسن (ع) بود، صراحت و شجاعت و شور انقلابى او در افشاگرى سیاست هاى شیطانى و آمریكایى رژیم پهلوى، به اوج رسید و ساواك شبانه او را دستگیر و با هواپیما روانه تهران كرد. در تهران حدود دو ماه ـ به صورت انفرادى ـ در زندان قزل قلعه[6] زندانى شد و انواع اهانت ها و شكنجه ها را تحمّل نمود.

3-    سومین و چهارمین بازداشت

كلاس هاى تفسیر و حدیث و اندیشه اسلامى او در مشهد[7] و تهران با استقبال كم نظیر جوانان پرشور و انقلابى مواجه شد. همین فعالیت ها سبب عصبانیت ساواك[8] شد و او را مورد تعقیب قرار دادند. بدین خاطر در سال 1345 در تهران مخفیانه زندگى مى كرد تا یك سال بعد ـ 1346ـ كه دستگیر و محبوس گشت. بعد از آزادی به علت فعالیّت هاى علمى و برگزارى جلسات و تدریس و روشنگرى ها بار دیگر توسط ساواك جهنّمى پهلوى در سال 1349 دستگیر و زندانى گشت.

4-    پنجمین بازداشت

حضرت آیت الله خامنه اى «مد ظله» درباره پنجمین بازداشت خویش توسط ساواك مى نویسد:

«از سال 48 زمینه حركت مسلحانه در ایران محسوس بود. حساسیّت و شدّت عمل دستگاههاى جارى رژیم پیشین نیز نسبت به من، كه به قرائن دریافته بودند چنین جریانى نمى تواند با افرادى از قبیل من در ارتباط نباشد، افزایش یافت. سال 50 مجدّداً و براى پنجمین بار به زندان افتادم. برخوردهاى خشونت آمیز ساواك در زندان آشكارا نشان مى داد كه دستگاه از پیوستن جریان هاى مبارزه مسلـّحانه به كانون هاى تفـّكر اسلامى به شدّت بیمناك است و نمى تواند بپذیرد كه فعالیّـت هاى فكرى و تبلیغاتى من در مشهد و تهران از آن جریان ها بیگانه و به كنار است. پس از آزادى، دایره درسهاى عمومى تفسیر و كلاسهاى مخفى ایدئولوژى و... گسترش بیشترى پیدا كرد».

5-    ششمین بازداشت

در بین سال هاى 1350ـ1353 درس هاى تفسیر و ایدئولوژى آیت الله خامنه اى در سه مسجد«كرامت»[9] ، «امام حسن» و «میرزا جعفر» مشهد مقدس تشكیل مى شد و هزاران نفر از مردم مشتاق بویژه جوانان آگاه و روشنفكر و طلـّاب انقلابى و معتقد را به این سه مركز مى كشاند و با تفكّرات اصیل اسلامى آشنا مى ساخت. درس نهج البلاغـه ایشان از شور و حال دیگـرى برخوردار بود و در جزوه هاى پلى كپى شده تحت عنوان: «پرتوى از نهج البلاغه» تكثیر و دست به دست مى گشت. طلـّاب جوان و انقلابى كه درس حقیقت و مبارزه را از محضر ایشان مى آموختند، با عزیمت به شهرهاى دور و نزدیكِ ایران، افكار مردم را با آن حقایق نورانى آشنا و زمینه را براى انقلاب بزرگ اسلامى آماده مى ساختند. این فعالیـّت ها موجب شد كه در دى ماه 1353 ساواك بى رحمانه به خانه آیت الله خامنه اى در مشهد هجوم برده، ایشان را دستگیر و بسیارى از یادداشت ها و نوشته هایشان را ضبط كنند. این ششمین و سخت ترین بازداشت ایشان بود و تا پاییز 1354 در زندان كمیته مشترك شهربانى زندان بودند. در این مدت در سلولى با سخت ترین شرایط نگه داشته شدند. سختى هایى كه ایشان در این بازداشت تحمّل كردند، به تعبیر خودشان «فقط براى آنان كه آن شرایط را دیده اند، قابل فهم است». پس از آزادى از زندان، به مشهد مقدس برگشتند و باز هم همان برنامه و تلاش هاى علمى و تحقیقى و انقلابى ادامه داشت. البته دیگر امكان تشكیل كلاس هاى سابق را به ایشان ندادند.[10]

   د- تبعید

رژیم جنایتكار پهلوى در اواخر سال 1356، آیت الله خامنه اى را دستگیر و براى مدّت سه سال به ایرانشهر تبعید كرد. در اواسط سال 1357 با اوجگیرى مبارزات عموم مردم مسلمان و انقلابى ایران، ایشان از تبعیدگاه آزاد شده به مشهد مقدس بازگشتند و در صفوف مقدم مبارزات مردمى علیه رژیم سفـّاك پهلوى قرار گرفتند و پس از پانزده سال مبارزه مردانه و مجاهدت و مقاومت در راه خدا و تحمّل آن همه سختى و تلخى، ثمره شیرین قیام و مقاومت و مبارزه؛ یعنى پیروزى انقلاب كبیر اسلامى ایران و سقوط خفـّت بار حكومتِ سراسر ننگ و ظالمانه پهلوى، و برقرارى حاكمیت اسلام در این سرزمین را دیدند.[11]

2-    بعد از انقلاب

‌أ-          الف- پایه گذارى «حزب جمهورى اسلامى»[12] با همكارى و همفكرى علماى مبارز و هم رزم خود: شهید بهشتى، شهید باهنر، هاشمى رفسنجانى و... دراسفند 1357.

‌ب-        معاونت وزارت دفاع[13] در سال 1358.

 ‌ج-         سرپرستى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى[14] ، 1358.

 ‌د-         امام جمعه تهران، 1358.

‌ه-         نماینده امام خمینی«قدّس سرّه» در شوراى عالى دفاع ، 1359.

‌و-         نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى[15]، 1358.

 ‌ز-          حضور فعّال و مخلصانه در لباس رزم در جبهه هاى دفاع مقدس، در سال 1359 با شروعجنگ تحمیلى عراق علیه ایران و تجاوز ارتش متجاوز صّدام به مرزهاى ایران؛ با تجهیزات و تحریكات قدرت هاى شیطانى و بزرگ ازجمله آمریكا و شوروى سابق.

 ‌ح-         ترور نافرجام ایشان توسط منافقین در ششم تیرماه 1360 در مسجد ابوذر تهران.[16]

 ‌ط-        ریاست جمهورى؛ به دنبال شهادت محمد على رجایى دومّین رئیس جمهور ایران، آیت الله خامنه اى در مهر ماه 1360 با كسب بیش از شانزده میلیون رأى مردمى و حكم تنفیذ امام خمینى (قدس سره) به مقام ریاست جمهورى ایران اسلامى برگزیده شدند. همچنین از سال 1364 تا 1368 براى دوّمین بار به این مقام و مسؤولیت انتخاب شدند.

‌ى-        ریاست شوراى انقلاب فرهنگی[17]، 1360.

 ‌ك-        ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام[18]، 1366.

 ‌ل-        ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى، 1368.

 ‌م-         رهبرى و ولایت امّت، كه از سال 1368، روز چهاردهم خرداد پس از رحلت رهبر كبیرانقلاب امام خمینى (قدس سره)   توسط مجلس خبرگان رهبرى به این مقام والا و مسؤولیت عظیم انتخاب شدند[19]، و چه انتخاب مبارك و درستى بود كه پس از  رحلت امام راحل، با شایستگى تمام توانستند امّت مسلمان ایران، بلكه مسلمانان جهان را رهبرى نمایند.

 

 

 

 


[2] - توضیح: با جستجویی كه در صحیفه امام شد ظاهرا متن نامه امام مربوط به محرم 1384 میباشد نه 1383 و اگر نامه ای در تاریخ مزبور از طرف امام نوشته شده است در صحیفه امام موجود نیست. 

متن نامه امام :

نامه [تشكر به آقاى سید هادى میلانى (اوضاع كشور پس از قیام 15 خرداد)]

زمان: 25 اردیبهشت 1343/ 3 محرّم 1384

مكان: قم‏

موضوع: اقدامات تحریك‏آمیز رژیم شاه در دستگیرى روحانیون پس از قیام 15 خرداد 42 مخاطب: میلانى، سید هادى‏

                                                               بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏ 

به عرض محترم عالى مى‏رساند، مرقوم مبارك كه شامل مطالب عالیه و اظهار الطاف كریمه بود موجب تشكر گردید. سلامت و سعادت و عظمت حضرتت و جمیع مراجع عظام و سایر مسلمین را از خداوند تعالى خواستار است. امید است خداوند تعالى همه را به وظایف شرعیه و عمق مسائل موجوده آگاه و به عمل آن تأیید فرماید مطالب به نظر حقیر در پرده ابهام عجیبى است و مسائل روز به هیچ وجه روشن نیست و اخبار گوناگون داخل و خارج موجب نگرانى شدید این جانب است و خوف آن است كه دستهاى خبیث ناپاكى بخواهند به تمامیت ارضى مملكت خداى نخواسته لطمه‏اى وارد كنند. اولیاى امور یا غافل هستند یا معذور؛ در عین حال كه وضع خارجى خصوصاً مطالبى كه در موضوع خوزستان و كردستان گفته مى‏شود و اخیراً در جراید راجع به خوزستان نوشته مى‏شود  و دولت باید آرامش داخلى را به هر نحو است حفظ كند، دیده مى‏شود كه كارهاى تحریك‏آمیزى در داخل انجام مى‏گیرد. شیراز را به گرفتن آقاى دستغیب و جهرم و حوالى آن را به گرفتن آقاى آقا سید حسین «سید حسین آیت اللهی » و تبریز را به گرفتن آقاى قاضى ( سید علی قاضی طباطبایی ) و قم و تهران را به گرفتن جمعى از اهالى منبر و خراسان را به گرفتن آقاى طبسى «واعظ طبسی » و كارهاى دیگر و اصفهان را به نحو دیگر و سایر بلاد را هر یك به نحوى ناراحت و عصبانى مى‏كنند. این مطالب حقیر را ناراحت و نگران نموده است و مى‏ترسم خداى نخواسته صحنه‏هاى اسف‏انگیزى به وجود آید كه بر خلاف مصالح مملكت و اسلام است. تنبیه به اولیاى امور بى‏اثر است و مثل اینكه به طور خودكار یا الزام كارهایى انجام مى‏شود كه عاقبت وخیمى خداى نخواسته داشته باشد. حضرت عالى با توجه و تعمّقى كه به اطراف مسائل دارید لازم است در این موضوعات فكرى فرمایید یا به وسیله‏اى اولیاى امور را متذكر فرمایید كه دست زدن به كارهاى تحریك‏آمیز در این موقعیت و موقع خطرناك است گرچه تذكر به دولتها در این وضع بى‏نتیجه است، البته در امر روز با این وضعیت باید كمال احتیاط و حزم شود كه خداى نخواسته مسلمین یا روحانیون آلت دست مقاصد سوء نشوند بنده یك نفر كه مورد اطمینان طرفین باشد از دولت خواسته‏ام كه مصالح و مفاسد را تذكر دهم با اینكه سه چهار روز مى‏گذرد جوابى نیامده و شاید هم نیاید. دولت اختیارى ندارد كه طرف مذاكره بتواند بشود. این مملكت را كه مورد علاقه همه روحانیون است و استقلال و تمامیت ارضى آن مورد علاقه آنها است دستهاى مرموزى دارد به پرتگاه مى‏كشاند مگر آنكه خداوند تعالى به بركت ولى عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه الشریف حفظ فرماید. مستدعى در مظان استجابت دعوات در مواقع تشرف به آستان قدس حقیر را منظور نظر مبارك فرمایید. و السلام علیكم و رحمة اللَّه و بركاته.

                                                                                                                                    (روح اللَّه الموسوی الخمینى‏ ).

منبع: صحیفه امام    ج‏1 ص   327.

[3] - شهر بیرجَند مركز استان خراسان جنوبی و مركز شهرستان بیرجند در شرق ایران است. این شهر در سال ۱۳۸۵، تعداد ۱۵۷٬۸۴۸ نفر جمعیت داشته‌است.شهر بیرجند، اولین شهر در ایران است كه دارای سازمان آبرسانی بوده و بنگاه آبلوله بیرجند به عنوان اولین سازمان آبرسانی ایران شناخته می‌شود. این شهر همچنین دومین شهری در ایران است كه در سال ۱۳۰۲ و پیش از تهران ، از لوله‌كشی آب شهری برخوردار گردید.مدرسه شوكتیه این شهر، سومین مدرسه آموزش به سبك جدید، بعد از دارالفنون و رشدیه تبریز است. به علت موقعیت سیاسی و استراتژیك شهر بیرجند، سومین فرودگاه كشور در سال ۱۳۱۲ پس از قلعه مرغی و بوشهر، در این شهر ساخته شدو تا پیش از جنگ جهانی دوم ، دو كنسولگری انگلستان و روسیه در بیرجند، مشغول فعالیت بوده‌اند.

[4] - بیان یك خاطره از رهبر انقلاب

 مقام معظم رهبری در سال۱۳۴۲ از طرف امام ماموریت یافت سه پیام را به مشهد ببرد.سه پیامی كه با محرم سرنوشت سازی كه پانزده خرداد در آن اتفاق افتاد ارتباط داشت.

پیام اول برای علماء خطباء و منبریها و سران هیاتهای مذهبی راجع به حمله به اسرائیل و مساله فیضیه.

پیام دوم و سوم برای مرحوم آیت الله میلانی(رض) و یكی از علمای مشهد راجع به شروع مبارزه علنی از هفتم محرم.

سهم مقام معظم رهبری شهرستان بیرجند بود.روز هفتم محرم با وجود اینكه وقت خیلی ضیق بود  روضه فیضیه را خواند  و این منبر در شهر خیلی صدا میكند و صبح روز نهم ((روز تاسوعا)) ایشان منبر داغی میروند و اوضاع به گونه ای می شود كه عوامل رژیم به شدت نگران میشوند. با اینكه در روزهای تاسوعا و عاشورا معمولا روحانیون را دستگیر نمی كردند ولی از شدت وحشت ایشان را دستگیر می كنند. دو  روزدر بیرجند نگه می دارند و سپس به مشهد برده و تحویل ساواك مشهد می دهند. ابتدا ایشان را به ساواك و از آنجا به زندان مخروبه در دژبان می برندكه حتی از وسایل اولیه زندان هم محروم باشد . تهدیدهم می كنند ریش ایشانرا خشك خواهند تراشید ولی بعد تصمیمشان عوض می شود و با ماشین اصلاح محاسن ایشان را می تراشند.

رهبر عزیز در این باره می گویند:((پس از این كار هنگامی داشتم می رفتم صورتم را بشویم ستوانی متكبر  و  خودخواه شروع به تمسخر كرد و با خنده بلند می گفت:((دیدی ریشت را تراشیدم)) با آرامش گفتم: ((بد هم نشد خیلی وقت بود چانه ام را ندیده بودم)) و معلوم است كه این به مسخره گرفتن ساواك و فشارهای آن، چقدر رژیم  را در هم میشكند و تحقیرش می كند.))

منبع:كتاب گلهای باغ خاطره.

[5] - كرمان از شهرهای بزرگ ایران و مركز استان كرمان درجنوب شرقی ایران است. این شهر در بخش مركزی شهرستان كرمان قرار دارد و جمعیت آن طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ مركز آمار ایران برابر با ۵۱۵٬۱۱۴ نفر بوده‌است.

[6] - قزل‌قلعه زندانی بود در تهران كه در سال ۱۳۵۰ تعطیل و تخریب شد. امروز در این مكان میدان میوه و تره‌بار و فروشگاه شهروند مشغول فعالیت بوده و در بزرگراه جلال آل‌احمد در محله امیرآباد واقع گردیده است.

تاریخچه 

این قلعه در زمان سلطنت قاجاریه برای انبار مهمات ساخته شده بود و تا زمان رضا شاه نیز انبار مهمات بود. در زمان محمدرضا شاه ابتدا به عنوان انبار از آن استفاده شد و بعد از كودتای ۲۸ مرداد توسط تیمور بختیار برای نگهداری زندانیان سیاسی مورد استفاده قرار گرفت و بسیاری از افراد شناخته شده مدتی را در آن به سر برده اند.

در سال ۱۳۵۰ این زندان تخریب و تبدیل به میدان میوه و تره‌بار قزل‌قلعه شد كه همچنان مشغول كار است و فروشگاه شهروند نیز در محوطه آن ساخته شده است.

منابع 

1- راه توده.

2- روزنامه اطلاعات، (به نقل از ویكیپدیا)

[7] - مشهد شهری در شمال شرقی ایران و مركز استان خراسان رضوی است. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال ۱۳۸۵ این شهر با ۲٬۴۱۰٬۸۰۰ میلیون نفر جمعیت دومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران است. این شهر به واسطه وجود حرم امام رضا (علیه السلام )، هشتمین امام مذهب شیعه، سالانه پذیرای بیش از ۲۰ میلیون زائر  از داخل و یك میلیون زائر از خارج از كشور است.

[8] - سازمان امنیت و اطلاعات كشور كه معمولاً به اختصار ساواك خوانده می‌شود، از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ سازمان اصلی پلیس امنیتی و اطلاعاتی ایران در زمان سلطنت محمدرضاشاه پهلوی بود كه قدرت و اختیارات بسیاری در توقیف و بازجویی افراد داشت. این سازمان به ویژه در سالهای دهه ۱۳۵۰ و قبل از پیروزی انقلاب ۵۷ و سرنگونی رژیم سلطنتی، نفرت‌انگیزترین و مخوف‌ترین نهاد حكومتی در بین مردم به‌شمار می‌آمد.

[9] - مسجد كرامت یكی از مساجد قدیمی و معروف شهر مشهد است كه در چهارراه شهدا(چهارراه نادری)واقع شده‌است. این مسجد بزرگ از گذشته به‌دلیل قرابت با حرم علی بن موسی الرضا علیه السلام ، محل رفت و آمد جمع كثیری از زوار بوده‌است.

مسجد كرامت ودر دوران انقلاب ۱۳۵۷ مركز و ستاد عملیاتی تظاهرات و راه پیمایی ها و رهبران انقلاب بود. در واقعه ۱۰ دی ۱۳۵۷ نیروهای نظامی شاه به مسجد و مردم اطراف حمله كردندكه این واقعه به كشته و زخمی شدن عده‌ای از معترضان انجامید.

[11] - همان.

[12] - پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ۲۹ اسفند ۱۳۵۷ حزب جمهوری اسلامی اعلام موجودیت كرد. بنیانگذاران آن آیت الله سید محمد حسینی بهشتی، عبدالكریم موسوی اردبیلی، اكبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله سید علی خامنه‌ای و محمد جواد باهنر بودند.پنج تن یادشده به همراه حسن آیت، اسدالله بادامچیان، عبدالله جاسبی، میرحسین موسوی، حبیب‌الله عسگراولادی، سید محمود كاشانی (فرزند آیت الله ابوالقاسم كاشانی)، مهدی عراقی و علی درخشان از اعضای شورای مركزی اولیهٔ حزب جمهوری اسلامی بودند.

حزب جمهوری اسلامی، مهم‌ترین تشكل مسلمانان انقلابی هوادار روحانیت در برابر دیگر تشكل‌های سیاسی مانند نهضت آزادی ایران، حزب توده و گروه‌های چپگرا یا ملی گرا در دهه‌نخست جمهوری اسلامی است. حادثهٔ انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر ۱۳۶۰، منجر به كشته شدن تعداد زیادی از اعضای اصلی این حزب شد. دبیركل حزب جمهوری اسلامی، آیت الله سید محمد بهشتی بود كه در این حادثه به همراه ده‌ها تن از اعضای این حزب ترور شد. سپس محمد جواد باهنر جایگزین وی گشت، اما در هشت شهریور همان سال، او در مقام نخست وزیر به همراه محمد علی رجایی، رییس جمهوری در حادثه انفجار دفتر نخست وزیری جان باخت. از آن هنگام تا زمان تعطیلی حزب،آیت الله خامنه ای  ، دبیركلی این حزب را به عهده داشتند.

روزنامه جمهوری اسلامی به مدیر مسئولی مسیح مهاجری، روزنامهٔ رسمی این حزب بود كه پس از انحلال حزب نیز به فعالیتش ادامه می‌دهد. اولین مدیر مسئول این روزنامه سید علی خامنه‌ای بود. و در حال حاضر روزنامه‌ای اصولگرا به‌شمار می‌رود.

[13] - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یكی از ۲۱ وزارتخانهٔ دولت ایران و مسؤول برنامه‌ریزی، هماهنگی، پشتیبانی و توسعه توان دفاعی نیروهای مسلح ایران است.

در حال حاضر احمد وحیدی مقام وزارت دفاع را به عهده دارد. وظیفه تجهیز نیروهای دفاعی برای مقابله با تهدیدات احتمالی بر عهده این وزارتخانه‌است.

[14] - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمانی نظامی است كه در نخستین روزهای پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ به فرمان امام خمینی (بنیانگذار و رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران) تشكیل شد. امام خمینی در دوم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ طی فرمانی به شورای انقلاب اسلامی رسماً تأسیس این نهاد را اعلام كرد و شورای انقلاب با تأسیس شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گام اساسی را در جهت سازماندهی این نهاد برداشت. سپاه نهادی نظامی و بازوی مسلح برای پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قانون اساسی درباره سپاه می‌گوید:

« سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشكیل شد، برای ادامهٔ نقش خود در نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن پا برجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسؤولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسؤولیت نیروهای مسلح دیگر با تأكید بر همكاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود { اصل 150 قانون اساسی }.

[15] - مجلس شورای اسلامی ركن اصلی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل شده و مصوبات آن در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد. در حال حاضر تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۹۰ نفر می‌باشد.ریاست مجلس در حال حاضر به عهده علی اردشیر لاریجانی است.

[16] - مسجد ابوذر واقع در خیابان ابوذر در محله قدیمی به نام فلاح واقع شده است .امروزه این محله به نام "ابوذر" خوانده می‌شود ولی از طرف بسیاری از ساكنین "فلاح" خطاب می‌شود. این مسجد یكی از پایگاههای قوی منطقه ۱۷ محسوب شده و بیشتر مراسمات رسمی و مذهبی در منطقه ۱۷ در این مسجد بر گذار می‌شود. روز ششم تیرماه، با انفجار بمب كارگذاشته شده در ضبط صوت بزرگی كه روی تریبون سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران قرار داده شده بود، پروژه حذف رهبران اصلی جریان پیرو خط امام، توسط سازمان مجاهدین خلق كلید خورد. امام جمعه تهران و نماینده امام در شورایعالی دفاع از این سوءقصد كه می‌توانست به فاجعه‌ای بزرگ منجر شود، بر اثر كامل عمل نكردن بمب، جان سالم به در برد ولی جراحات شدیدی بر ایشان وارد شد. براساس خبر منتشره در همان زمان، آیت‌الله خامنه‌ای «از نقطه بالای كتف راست و بالای ران سمت راست» مجروح شد و «استخوان ترقوه» اوشكست و چند رگ و عصب دست راست وی نیز قطع شد.

[17] - شورای عالی انقلاب فرهنگی یكی از نهادهای حكومتی ایران است كه پس از انقلاب با فرمان روح‌الله خمینی تشكیل شد. گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی و تزكیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افكار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از جمله اهداف این شورا است.

[18] - مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366 به فرمان حضرت امام خمینی( برای حل اختلاف علمی و قانونی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشكیل شد و در اصل یكصدودوازدهم قانون اساسی آمده است:

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاورهای در اموری كه رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل میشود.

اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید مقررات مربوطه به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام ده سال قبل از دوم خرداد 76 تشكیل شده و از نهادهای قانونی جمهوری اسلامی میباشد و مجلس محترم شورای اسلامی نیز همه نهادهای قانونی را به رسمیت میشناسد.

برای اطلاع بیشتر به كتاب صحیفه امام ج 20 ص 346 مراجعه فرمائید.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است