در
 

·         تأسیس مراكز عرضه كتاب و آموزش های فرهنگی و هنری مخصوص كودكان و نوجوانان در نقاط مختلف كشور

·         كمك به توسعه و تكمیل كتابخانه های عمومی و سایر مؤسسه ها برای ایجاد بخش های مخصوص كودكان و نوجوانان

·         ایجاد واحدهای كتاب رسانی سیار برای عرضه كتاب به كودكان و نوجوانان در روستاها و مناطق محروم

·         كمك به توسعه و ترویج ادبیات كودكان و نوجوانان از طریق تشویق نویسندگان، تصویرگران، هنرمندان و ناشران و همكاری با آنها

·         تولید كتاب، فیلم، تئاتر، كاست و نرم افزار موسیقی و داستان، سرگرمی و بازی‌های رایانه ای و فروش تولیدات

·         برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های هنری مخصوص كودكان و نوجوانان

·         همكاری با مؤسسه های ایرانی و خارجی كه فعالیت هایی مشابه با كانون دارند

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است