در
 

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان به عنوان یك مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی و غیربازرگانی در دی سال ۱۳۴۴ تأسیس شد كه تا سال ۱۳۵۸ زیر نظر هیئت امناء، هیئت مدیره و مدیرعامل فعالیت می كرد. بر اساس جلسه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اساس نامه كانون با تغییراتی تصویب شد و به صورت یك شركت دولتی، ابتدا نظارت آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سپس به وزارت آموزش و پرورش سپرده شد.

هدف شركت ایجاد امكانات لازم برای رشد و خلاقیت كودكان و نوجوانان و شكوفایی استعدادهای هنری آنها بر اساس ارزش ها و نظام تعلیم و تربیت اسلامی در اوقات فراغت است.

 

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است