در
 

سرگذشت مطهر

خلاصه كتاب :كتاب حاضر زندگینامه استاد شهید مرتضی مطهری است از بهار كودكی و نوجوانی تا تحصیل در مكتب استادان برجسته آن زمان و مجاهده های آفاقی و انفسی و تلاشهای فردی و اجتماعی در نشر حقایق اسلام و بیدارسازی دیگران.

شرح شهادت آن استاد بزرگ و پیام امام در این باره و اظهارات دوستان و همراهان او پس از شهادت وی دركتاب آمده و در پایان نیز فهرست جدیدترین آثار منتشر شده استاد آورده شده است.

 

نام كتاب :سرگذشت مطهر

موضوع / زتدگی نامه /گروه سنی د ، ه /با كوشش :محمدعلی دهقانی(دانا( طرح روی جلد :امیر ساجی قیمت :٢١٠٠ ریال قطع كتاب:١٦×٢٣ سانتی متر تاریخ چاپ اول :١٣٧٩ شمارگان چاپ :٢٥٠٠٠ نسخهتعداد صفحات :١٠٨ صفحه شماره شابك :۶ - ۵۲۰ - ۴۳۲ – ۹۶۴ شماره دیوئی : د ٦٣٤ م ٩٩٨/٢٩٧


کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است