در
کتابخانه
بازدید : 982962تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
بسم اللّه الرحمن الرحیم
المرحلة التاسعة [1] فی القدم و الحدوث و ذكر اقسام التقدم و التأخر. و فیه فصول:
فصل 1

[1] - . قبلا قصد داشتم راجع به زمان و قوه محركه بیشتر بحث كنیم، ولی دیدم بحث طولانی می شود و از مباحث دیگر باز می مانیم و از طرف دیگر قصد دارم آن مباحث را بنویسم. به هر حال بنا بر این شد كه وارد بحث حدوث و قدم شویم. بعد از بحث حدوث و قدم بحث عقل و معقول است كه در واقع بحث علم است و به یك معنا بحث معرفت و شناخت از دیدگاه فلسفی است؛ یعنی مسائل مربوط به علم و ادراك بیشتر از همه جا در مباحث عقل و معقول مطرح شده.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است