در
کتابخانه
بازدید : 905824تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
[1] این فصل تحت عنوان «تعقیبٌ و احصاءٌ» بیان شده است و همه آن، نقل اقوال درباره زمان طبق احصاء شیخ است و اینكه بعض این اقوال منسوب به چه كسی است. در آخر هم مرحوم آخوند كار غیر لازمی كرده است و آن اینكه همه اقوال گذشته را تأویل [2]می كند به گونه ای كه بر حرف خودش منطبق شوند.
به هرحال در این فصل هیچ مطلب اساسی ای نداریم و فقط نقل اقوال است. ما هم فقط عبارتها را می خوانیم و معنی می كنیم و اگر توضیحی لازم باشد در ضمن خواندن عبارت عرض می كنیم [3].
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 210
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 211

[1] - . اسفار ج 3، ص 141 مرحله 7، فصل 33.
[2] - . این كار، جز تأویل اسم دیگری ندارد.
[3] - . [چنان كه معلوم است تقریبا تمام وقت این جلسه به عبارت خوانی گذشته است. رجوع شود به بخش آخر كتاب: متن اسفار. ]
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است