در
کتابخانه
بازدید : 205000تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
*كار بی منطق.

*سلب حق آزادی.

*ركود فعالیت.

*افزایش التهابها
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 445
اولین ایرادی كه بر پوشیدگی زن می گیرند این است كه دلیل معقولی ندارد و چیزی كه منطقی نیست نباید از آن دفاع كرد. می گویند منشأ حجاب یا غارتگری و ناامنی بوده است كه امروز وجود ندارد، و یا فكر رهبانیت و ترك لذت بوده است كه فكر باطل و نادرستی است، و یا خودخواهی و سلطه جویی مرد بوده كه رذیله ای است ناهنجار و باید با آن مبارزه كرد، و یا اعتقاد به پلیدی زن در ایام حیض بوده است كه این هم خرافه ای بیش نیست.

پاسخ این ایراد از بحثی كه در بخش گذشته كردیم روشن شد. از مباحث آن بخش معلوم گشت كه حجاب- البته به مفهوم اسلامی آن- از جنبه های مختلف (روانی، خانوادگی، اجتماعی و حتی از جنبه ی بالا رفتن ارزش زن) منطق معقول دارد؛ و چون در آن بخش به تفصیل بحث كردیم در این بخش تكرار نمی كنیم.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 446
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است