در
کتابخانه
بازدید : 205006تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
به نام خدا .

لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یكی از مسائل مهم اسلامی است. در خود قرآن كریم درباره ی این مطلب تصریح شده است. علیهذا در اصل مطلب از جنبه ی اسلامی نمی توان تردید كرد.

پوشیدن زن خود را از مرد بیگانه یكی از مظاهر لزوم حریم میان مردان و زنان اجنبی است، همچنانكه عدم جواز خلوت میان اجنبی و اجنبیّه یكی دیگر از مظاهر آن است. این بحث را در پنج بخش باید رسیدگی كرد:

1. آیا پوشش از مختصات اسلام است و پس از ظهور اسلام از مسلمین به غیرمسلمین سرایت كرده است؟ یا از مختصات اسلام و مسلمین نیست و در میان ملل دیگر قبل از اسلام نیز وجود داشته است؟ .

2. علت پوشش چیست؟ .

چنانكه می دانیم در میان حیوانات هیچ گونه حریمی میان جنس نر و جنس ماده وجود ندارد، آنها آزادانه با یكدیگر معاشرت می كنند.

قاعده ی اوّلی طبیعی این است كه افراد انسان نیز چنین باشند. چه موجبی سبب شده كه میان جنس زن و مرد حریم و حائلی به صورت پوشیدگی
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 382
زن یا به صورت دیگر به وجود آید؟ .

اختصاص به پوشش ندارد، در مطلق اخلاق جنسی جای چنین سؤالی هست. درباره ی حیا و عفاف نیز همین پرسش هست. حیوانات در مسائل جنسی احساس شرم نمی كنند ولی در انسان بالاخص در جنس ماده حیا و شرم وجود دارد.

3. فلسفه ی پوشش از نظر اسلام.

4. ایرادها و اشكالها.

5. حدود پوشش اسلامی چیست؟ .

آیا اسلام طرفدار پرده نشینی زن است همچنانكه لغت «حجاب» بر این معنی دلالت می كند، یا اسلام طرفدار این است كه زن در حضور مرد بیگانه بدن خود را بپوشاند بدون آنكه مجبور باشد از اجتماع كناره گیری كند؟ و در صورت دوم حدود پوشش چقدر است؟ آیا چهره و دو دست تا مچ نیز باید پوشیده شود یا ماورای چهره و دو دست باید پوشیده شود اما چهره و دو دست تا مچ پوشیدنش لازم نیست؟ و در هر حال آیا در اسلام مسأله ای به نام «حریم عفاف» وجود دارد یا نه؟ یعنی آیا در اسلام مسأله ی سومی كه نه «پرده نشینی» و «محبوسیّت» و نه «اختلاط» باشد وجود دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا اسلام طرفدار جدابودن مجامع زنان و مردان است یا نه؟ .

اینها پرسشهایی است كه این كتاب بدانها پاسخ می گوید.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 383
*آیا در میان ملل دیگر قبل از اسلام حجاب بوده است؟ .

*وضع حجاب در جاهلیت عرب.

*حجاب در قوم یهود.

*حجاب در ایران باستان.

*حجاب در هند
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است