در
کتابخانه
بازدید : 205004تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
باسمه تعالی .

خداوند بزرگ را سپاسگزاریم كه اقدام انجمن اسلامی پزشكان در چاپ و نشر كتاب مسأله ی حجاب مورد توجه صاحبنظران و اقبال علاقه مندان واقع گردید به طوری كه در همان ماههای اول نسخ آن نایاب شد و بلافاصله انجمن از جناب آقای مطهری درخواست كرد كه با درنظر گرفتن نظریات اعلام شده توسط اعضای انجمن و سایر علاقه مندان، چنانچه لازم می دانند، در كتاب تجدیدنظر كنند تا برای چاپ دوم آماده گردد. درنتیجه چاپ دوم كتاب به صورتی كاملتر و با رجحان بیشتری نسبت به چاپ اول آماده گردید كه اینك تقدیم می گردد.

ضمناً به علاقه مندان بشارت می دهد كه طبق وعده ی جناب آقای مطهری، یكی دیگر از موضوعات مورد بحث (مسأله ی بردگی) به زودی آماده می گردد و دراختیار عموم گذاشته می شود. این موضوع مبیّن میزان عطش علاقه مندان به درك حقایق اسلامی است. امید است كه سایر مجامع، بخصوص انجمنهای اسلامی، كوشش بیشتری در این زمینه مبذول دارند و به تدریج مطالبی كه مبتلابه مردم است و از منابع حقیقی اسلام استخراج شده است به وسیله ی متخصصان اسلامی استخراج شود و به دست عموم برسد. انجمن اسلامی پزشكان
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است