در
کتابخانه
بازدید : 205007تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
باسمه تعالی .

كتاب حاضر اولین نشریه ی انجمن اسلامی پزشكان است كه تقدیم خوانندگان محترم و پویندگان راه حق و حقیقت می گردد.

در جلسات انجمن كه متجاوز از شش سال است تقریباً به طور مرتب تشكیل می گردد موضوعات علمی و اجتماعی و دینی متعددی توسط دانشمندان و گویندگان مختلف ایراد و مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است.

بخش اعظم این سخنرانیها را دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری تقبل و ایراد فرموده اند و این كتاب برگزیده ی مختصر یكی از موضوعات مورد بحث بوده است كه علت تقدم در چاپ آن را خود ایشان در پیشگفتار توضیح داده اند.

امید است كه به خواست ایزد متعال موضوعات دیگر كه هر یك به نوبه ی خود جالب و با دید تازه ای مورد بحث قرار گرفته اند به زودی چاپ و دراختیار علاقه مندان قرار گیرد.

انجمن اسلامی پزشكان
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است