در
کتابخانه
بازدید : 29007تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
پیغمبر اكرم در كمال صراحت فرمود: رُفِعَ عَنْ اُمَّتِیَ الطِّیَرَةُ در امت من تطیّر و فال بد وجود ندارد. خود پیغمبر اكرم اشیاء را به فال نیك می گرفت و هرگز فال بد نمی زد و از فال بد منع می كرد. فرمود: اِذا تَطَیَّرْتَ فَامْضِ وَ اِذا حَسَدْتَ فَلاتَبْغِ هر وقت به دلت بد آمد، با آمدن چیزی دلت چركین شد و تطیر زدی، اعتنا نكن، مخصوصاً برو. باز فرمود: لاتُعادُوا الْاَیّامَ فَیُعادیكُمْ با ایام و روزگارها اعلام دشمنی نكنید كه آنگاه آنها دشمن شما می شوند.
امام صادق فرمود: تطیّر چیزی است كه اگر سخت بگیری بر تو سخت می گیرد، چون وقتی سخت می گیری خودت هستی كه بر خودت سخت می گیری، و اگر سست بگیری بر تو سست می گیرد؛ اگر اعتنا نكنی می بینی چیزی نبوده است. خیلی جمله ی عجیبی است!
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است