در
کتابخانه
بازدید : 53762تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
راجع به قطایع عثمان یعنی اراضی ای كه متعلق به عامّه ی مسلمین است و عثمان آنها را در تیول اشخاص قرار داده بود، فرمود: وَ اللّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِه النِّساءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْاِماءُ لَرَدَدْتُهُ به خدا قسم زمینهایی كه متعلق به عامّه ی مسلمین است و عثمان به این و آن داده پس خواهم گرفت، هرچند آنها را مهر زنانشان قرار داده باشند یا با آنها كنیزكانی خریده باشند.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است