در
کتابخانه
بازدید : 53844تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
اینكه گفته اند: «قُتِلَ فی مِحْرابِهِ لِشِدَّةِ عَدْلِهِ منتهای تصلّب و تعصب در عدالتش بود كه قاتلش شد» معنی اش این است كه عرض كردم. معلوم می شود سایر مسائل از قبیل تسلیم قاتلین عثمان و مسئله ی اینكه در جنگهای اسلام و جاهلیت چنین و چنان شده بهانه بوده، همه ی حرفها بر سر مسئله ی اجرای عدالت اجتماعی بوده.
خصوصاً از این نظر كه علی علیه السلام قانع نبود كه به گذشته كاری نداشته باشد و از حال برای آینده شروع كند، عطف به ما سبق می كرد و می گفت: اِنَّ الْحَقَّ الْقَدیمَ لایُبْطِلُهُ شَیْ ءٌ.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است