در
کتابخانه
بازدید : 53838تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
اصول دین را پنچ چیز می شماریم: توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد. عدل و امامت اختصاصاً در شیعه از اصول دین شمرده شده و گاهی ایندو را به نام دو اصل مذهب می نامند كه البته مقصود این است كه از نظر اسلام شناسیِ این مذهب و از نظر دید پیشوایان این مذهب، عدل و امامت هم از اصول اسلام است. پس معلوم می شود از نظر مذهب و طریقه ی ما اصل عدل بسیار مهم است و در ردیف مسائلی از قبیل مسائل اخلاقی نیست. لذا به همین مناسبت در این شبهای عزیز كه فرصتی هست، تا حدی كه مقدور است، در اطراف این اصل و تاریخچه ی آن- كه با سرنوشت ما و وضع حاضر ما بستگی دارد- مطالبی به عرض شنوندگان می رسانم.
بعلاوه ی اینكه این شبها تعلق دارد به امام عادل علی الاطلاق، مجسمه ی عدل و مساوات، شیفته ی حق و انصاف، نمونه ی كامل بشردوستی و رحمت و محبت و احسان،
مجموعه آثار شهید مطهری . ج25، ص: 223
مولای متقیان علی علیه السلام كه حتی دیگران درباره اش گفتند قاتل او همان عدل و مساواتش بود: وَ قُتِلَ فی مِحْرابِهِ لِشِدَّةِ عَدْلِهِ.
دشمن طاووس آمد پرّ او
ای بسا شه را بكشته فرّ او
گفت من آن آهوم كز ناف من
ریخت آن صیاد خون صاف من
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است