در
کتابخانه
بازدید : 53336تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
نفاق یك مسئله ی عجیبی است برای بشر. شنیده اید كه معمولاً دانشمندان، فلاسفه و روان شناسان، برای انسان مختصاتی ذكر می كنند. وقتی می خواهند انسان را از حیوانات دیگر مجزا كنند كه نوعِ خودش باشد غیر از انواع دیگر، مثلاً می گویند انسان حیوانی است كه ناطق است به معنی اینكه كلیات را درك می كند یا به معنی سخنگو. حیواناتِ دیگر سخن نمی گویند و مكالمه ندارند، لااقل مكالمه ی صوتی مثل ما ندارند. یا می گویند «تعجب» از مختصات انسان است. انسان تعجب می كند.

گاهی با یك مسائلی مواجه می شود، حالتی به او دست می دهد، اسمش را «تعجب» می گذارند. می گویند حیوانات تعجب ندارند. انسان می گرید؛ در مقابل حادثه ناگواری كه برایش پیش می آید هق هق می گرید و اشكهایش جاری می شود. در
مجموعه آثار شهید مطهری . ج25، ص: 208
حیوانات كسی نشان نداده است كه حیوانی رسماً بگرید. انسان می خندد. راجع به خنده هم گفته اند از مختصات انسان است. بعضی ادعا كرده اند كه برخی از حیوانات می خندند، ولی گویا ثابت نشده است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است