در
کتابخانه
بازدید : 51110تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
و چون فكر امر به معروف و نهی از منكر در نظر مردم محدود شده و مردم از جنبه امر به معروف و نهی از منكر توجهی به اصلاحات امور زندگی اجتماعی خود ندارند نتیجه این شده كه اگر احیاناً شهرداری مثلاً یك قدم اصلاحی در مورد ارزاق و خواربار بخواهد بردارد و یا یك قدم در مورد نظافت شهر بخواهد بردارد، بخواهند جلوی گرانفروشی را بگیرند و یا اینكه بخواهند مقررات خوبی برای عبور و مرور اتومبیلها معین كنند، مردم احساس نمی كنند كه پای یك امر مذهبی در میان است، زیرا حس نمی كنند كه این هم از جنبه دینی یك وظیفه است؛ و حال آنكه به قول صاحب جواهر : به هر وسیله و هر طریق هست باید كاری كرد كه معروف تقویت و منكر ریشه كن شود. علت اینكه مردم فعلاً در این كارها كوتاهی می كنند این است كه این امور را از دایره معروف و منكر خارج كرده اند.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است