در
کتابخانه
بازدید : 51109تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
نكته ای كه اینجا هست این است كه در عین اینكه دایره احتساب یك دایره رسمی وابسته به خلافت و حكومت بوده و وظایف خود را انجام می داده است نه این است كه سایر مردم دیگر برای خود وظیفه و تكلیفی قائل نبوده اند. قبلاً عرض كردم و از كلام فقها نقل كردم كه امر به معروف و نهی از منكر مراتبی دارد و تنها آنجا كه پای اعمال زور و حبس و زدن و حتی كشتن است از وظیفه عموم خارج است و وظیفه حاكم اسلامی است، و اما سایر مراتب از تذكر دادن و موعظه كردن و در موقعی اعراض و قطع رابطه كردن و امثال اینها وظیفه فرد فرد مسلمانان است و در قدیم هم هر فردی وظیفه حتمی خود می دانسته كه به اندازه قدرت و توانایی خود در اصلاحات امور مسلمین شركت كند.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است