در
کتابخانه
بازدید : 63334تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
نكته دیگر اینكه مطالعه تاریخ حسبه و احتساب معلوم می كند كه در سابق شعاع دید مسلمین امتداد بیشتری داشته و امر به معروف و نهی از منكر را محدود نكرده بودند به چهارتا مسئله عبادات، بلكه این اصل را عملاً ضامن همه اصلاحات اخلاقی و اجتماعی خود می دانسته اند.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است