در
کتابخانه
بازدید : 93476تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
زیرا تقسیم كار در علوم، هم معلول تكامل علوم است و هم علت آن؛ یعنی علوم تدریجاً رشد می كنند تا می رسند به حدی كه از عهده یك نفر تحقیق در همه مسائل آنها ممكن نیست، ناچار باید تقسیم بشود و رشته های تخصصی پیدا شود. پس تقسیم كار و پیدایش رشته های تخصصی در یك علم، نتیجه و معلول تكامل و پیشرفت آن علم است. و از طرف دیگر با پیدایش رشته های تخصصی و تقسیم كار و تمركز فكر در مسائل بخصوص آن رشته تخصصی پیشرفت بیشتری پیدا می كنند.

در همه علوم دنیا از طب و ریاضیات و حقوق و ادبیات و فلسفه، رشته های تخصصی پیدا شده و همین جهت آن رشته ها را ترقی داده است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است