در
کتابخانه
بازدید : 98011تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مسئله اجتهاد و تقلید این روزها مسئله روز است. بسیاری اشخاص این روزها می پرسند و یا با خود فكر می كنند كه اجتهاد در اسلام چه صیغه ای است و از كجای اسلام درآمده است؟ چرا باید تقلید كرد؟ شرایط اجتهاد چیست؟ وظایف مجتهد چیست؟ وظایف مقلّد چیست؟ .

اجتهاد به طور سربسته به معنای صاحب نظر شدن در امر دین است، ولی صاحب نظر بودن و اعمال نظر كردن در امور دینی از نظر ما كه شیعه هستیم دو جور است: مشروع و ممنوع، همان طوری كه تقلید نیز بر دو قسم است: مشروع و ممنوع.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است