در
کتابخانه
بازدید : 570456تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در اطلاعات /38/925 تحت عنوان «از هر ده انگلیسی یكی حرامزاده است» چنین نوشته بود:

«لندن، رویتر، 16 دسامبر، خبرگزاری فرانسه. در گزارشی كه دكتر ژ. آ.

اسكات، مأمور پزشكی شهرداری لندن تهیه كرده است خاطرنشان شده:

سال گذشته در لندن از هر ده كودكی كه به دنیا آمدند یكی غیر مشروع بوده است. دكتر اسكات تأكید كرده است كه تولدهای غیر قانونی در حال افزایش دائمی است و از 33838 نفر در سال 1957 به 53433 نفر در سال بعدی افزایش یافته است. » .

ملت انگلستان بدون اینكه انتظار قانونی شدن پیشنهاد آقای راسل را بكشد خودش مشكل را حل كرد.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است