در
کتابخانه
بازدید : 570463تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
یكی از سوژه هایی كه مغرب زمین علیه مشرق زمین در دست دارد و به رخ او می كشد و برایش فیلمها و نمایشنامه ها تهیه كرده و می كند، مسأله ی تشكیل حرمسراست كه متأسفانه در تاریخ مشرق زمین نمونه های زیادی می توان از آن یافت.

زندگی برخی از خلفا و سلاطین مشرق زمین، نمونه ی كاملی از این ماجرا به شمار می رود و حرمسراسازی مظهر اتمّ و اكمل هوسرانی و هواپرستی یك مرد شرقی قلمداد می گردد.

می گویند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوی است با مجاز دانستن تشكیل حرمسرا كه نقطه ی ضعف و مایه ی سرافكندگی مشرق زمین در برابر مغرب زمین است، بلكه مساوی است با مجاز شمردن هوسرانی و هواپرستی كه به هر شكل و هر صورت باشد منافی اخلاق و پیشرفت و عامل سقوط و تباهی است.

عین این مطلب در باره ی تعدد زوجات گفته شده است. جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تشكیل حرمسرا تفسیر كرده اند.

ما درباره ی تعدد زوجات جداگانه بحث خواهیم كرد و اكنون بحث خود را اختصاص می دهیم به ازدواج موقت.

این مسأله را از دو جهت باید بررسی كرد: یكی از این نظر كه عامل تشكیل
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 77
حرمسرا از جنبه ی اجتماعی چه بوده است؟ آیا قانون ازدواج موقت در تشكیل حرمسراهای مشرق زمین تأثیری داشته است یا نه؟ .

دوم اینكه آیا منظور از تشریع قانون ازدواج موقت این بوده است كه ضمناً وسیله ی هوسرانی و حرمسراسازی برای عده ای از مردان فراهم گردد یا نه؟
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است