در
کتابخانه
بازدید : 570460تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
این ضرورت اختصاص به ایام تحصیل ندارد، در شرایط دیگر نیز پیش می آید.

اصولاً ممكن است زن و مردی كه خیال دارند با هم به طور دائم ازدواج كنند و
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 66
نتوانسته اند نسبت به یكدیگر اطمینان كامل پیدا كنند، به عنوان ازدواج آزمایشی برای مدت موقتی با هم ازدواج كنند؛ اگر اطمینان كامل به یكدیگر پیدا كردند ادامه می دهند و اگر نه از هم جدا می شوند.

من از شما می پرسم: اینكه اروپاییان وجود یك عده از زنان بدكار را در محل معین از هر شهری تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضروری می دانند برای چیست؟ آیا جز این است كه وجود مردان مجردی را كه قادر به ازدواج دائم نیستند خطر بزرگی برای خانواده ها به حساب می آورند؟
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است